miércoles, 14 de abril de 2010

El nou Pla de recerca i innovació.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui dimecres l’Acord de Govern 59/2010, de 6 d’abril, pel qual s'aprova el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013, un important document de treball que ha de guiar l’actuació de l’administració autonòmica en els propers quatre anys, un instrument que mitjançant el qual, tal como s’explica en la introducció de l’Acord, “l'Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de foment, coordinació i planificació de la recerca i la innovació del país”, i que continua la línea de treball iniciada pel Pla 2005-2008. Durant l’any 2010 la partida pressupostària prevista és de 561.540.389,17 euros, que seran sufragats pels departaments de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les dades que s'adjunten.

Segons el resum executiu del document, el PRI 2010-2013 pretén, en visió 2013, que:
“‣ El sistema educatiu i formatiu català, en tots els nivells, promogui eficaçment les competències creatives, innovadores i emprenedores i generi els perfils formatius necessaris per al futur.

‣ Catalunya esdevingui un dels pols principals d’atracció de talent científic i innovador d’Europa.

‣ Hi hagi àrees d’excel•lència científica i tecnològica de primer nivell internacional que incideixin en els reptes en què Catalunya vulgui excel•lir i que produeixin un impacte socioeconòmic significatiu.

‣ La transferència de coneixement es produeixi de manera multidimensional i sistèmica.
‣ El nombre d’empreses que innoven sistemàticament i s’internacionalitzen s’hagi incrementat significativament, i també les que han sorgit de la base científica i tenen visió i dimensió global.
‣ El nombre d’empreses multinacionals catalanes líders en innovació hagi augmentat de manera rellevant, i també el de les empreses estrangeres que realitzen activitats intensives en R+D+I.
‣ La innovació en el sector públic estigui plenament integrada en les polítiques d’R+D+I, i el seu impacte social i econòmic sigui de primera magnitud.
‣ Els diferents entorns territorials de Catalunya hagin desenvolupat ecosistemes de coneixement i innovació que, a partir de les seves realitats i capacitats diferencials, generin riquesa i benestar.

‣ Catalunya sigui reconeguda internacionalment per la capacitat d’incidir en reptes complexos on s’integren el talent, la ciència i la tecnologia amb la participació dels agents privats i els públics.
‣ Els ciutadans, usuaris i consumidors estiguin plenament inserits en els processos d’innovació.
‣ El sistema de recerca i innovació català tingui una elevada presència i connexió global.
‣ La governança del sistema sigui eficient i actuï guiada sempre per l’excel•lència i l’oportunitat.
‣ La inversió en recerca i innovació, pública i privada, gairebé hagi duplicat la de l’any 2008”.



Departaments Imports totals
Agricultura, Alimentació i Acció Rural 57.099.913,54 euros
Acció Social i Ciutadania 4.516.911,05 euros
Educació 16.704.942,00 euros
Governació i Administracions Públiques 2.177.000,00 euros
Interior, Relacions Institucionals i Participació no pressupostat funció 57
Medi Ambient i Habitatge 4.504.857,89 euros
Política Territorial i Obres Públiques 11.885.443,75 euros
Salut 44.349.784,76 euros
Treball 9.846.387,32 euros
Vicepresidència 2.755.657,50 euros
Presidència no pressupostat funció 57
Cultura 11.462.000,00 euros
Innovació, Universitats i Empresa 393.041.925,92 euros
Economia i Finances 243.031,44 euros
Justícia 2.952.534,00 euros
Total: 561.540.389,17 euros.

No hay comentarios: