viernes, 5 de febrero de 2010

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener, fet públic ahir dijous 4 de febrer, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. Cal fer especial esment del fet que el baròmetre es va dur a terme del 9 al 21 de gener, durant la polèmica suscitada per l’ajuntament de Vic sobre l’empadronament dels estrangers, i que sembla haver influenciat molt clarament la preocupació general del espanyols i dels votants de Convergència i Unió.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (16,6, es a dir 4.2 punts més que el mes de desembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (82.7, es a dir 3.7 punts més que el mes de desembre), dels problemes d’índole econòmica (47.0, idèntica puntuació que en el baròmetre anterior), i del terrorisme (17.6, 4.7 punts més que en el baròmetre anterior). Li segueixen “la classe política, els partits polítics” (14.9, 1.3 punts més que en el baròmetre de desembre) l’habitatge (9.1) i la inseguretat ciutadana (8.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el cinquè lloc (2.0, amb un increment de 0.4 punts sobre el baròmetre del mes de desembre), per darrera de l’atur (62.9, 3.8 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (20.4, 1.3 punts menys), de “la classe política, els partits polítics” (4.3), i "el govern, els polítics i els partits" (2.1). Li segueixen el terrorisme (1.1) i “no sap” (1.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa el tretzè lloc (4.0, 0.5 punts més que en el baròmetre de desembre), per darrera de l’atur (43.3), els problemes d’índole econòmica (38.6), “no contesta” (10.3), l’habitatge (9.0), “no sap” (7.3), les pensions (6.1) , la inseguretat ciutadana (5.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.7), la sanitat (5.3), la classe política, els partits polítics (5.2), l’educació (4.7), i les preocupacions i situacions personals (3.9).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el catorzè lloc (0.8, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (33.5), els problemes d’índole econòmica (23.9), “no contesta” (10.3), "no sap" (7.3), les pensions (4.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.7), l’habitatge (2.3) la inseguretat ciutadana (1.7), l’educació (1.6), l’educació (2.0), “la classe política, els partits polítics” (1.5), la sanitat (1.5), les preocupacions i situacions personals (1.3).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (18.3 i 14.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades (18.7); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre els 65 i més anys (1.3).

3. Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de secundària són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1.6). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són agricultors i comerciants i petits empresaris els que manifesten més preocupació general per la immigració (30.0 i 24.1, respectivament), mentre que són els obrers no qualificats els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.7).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats i les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 19.0 i 18.0, respectivament, consideren que és un dels tres problemes més important a Espanya, i són també els obrers no qualificats els que consideren que és el problema que els afecta més directament (1.5).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 37.5 per als votants de CiU, i un 24.5 entre els que no tenien edat encara per votar. També s’ha de fer esment del fet que és el col•lectiu de votants a CiU el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més (11.5). Al meu parer, aquestes dades posen clarament en relleu com ha impactat sobre els votants de CiU el conflicte de Vic.

1 comentario:

Maria Alejandra Salazar Rojas dijo...

Estimado Profesor Eduardo, le escribo desde Colombia, con el animo de que a futuro pueda escribirle y comentar un poco sobre mi tesis de investigacion que esta enfocada en temas migratorios , he revisado un poco del tema y se de su expedita y plausible labor en la tematica, mi correo electronico es alejandrasrderechogmail.com y espero que en un futuro podamos contiar en contacto, fue un gusto escribirle esperando poder verle en Girona en el evento de filosofia que se realizara en poco tiempo, saludos.. MAria Alejandra Salazar Rojas.