sábado, 20 de febrero de 2010

Dues importants resolucions de l’àmbit municipalista català.

1. El Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya aprovà en la reunió que va dur a terme a Mataró el dia 12 d’aquest mes dues resolucions d’especial interès, al meu parer, en matèria social.

En la primera, que porta per títol “L’autonomia local, marc d’actuació dels ajuntaments”, es posa en relleu que les administracions locals, en la seva condició d’administració més propera al ciutadà, han anat assumint “un volum de despesa molt important en serveis que no sempre són de la seva competència”. El Consell Nacional refermà la tesi aprovada en la XVIII Assemblea General celebrada el 2007 i demanà que “L’autonomia local s’ha de fer més ambiciosa, anant més enllà de la lluita per les competències pròpies i guanyant espais de participació i capacitats d’incidència en els espais dels altres”. La FMC demanà, doncs, als governs de l’estat i de Catalunya, en el marc del debat encetat sobre una nova llei de regim local, “la necessitat d’articular un nou sistema de relacions entre administracions on l’administració local ocupi el lloc de rellevància que li correspon en l’organització de l’Estat”. Més en concret, i aquest és l’apartat de la Resolució que desitjo destacar, es demanà a l’Administració de l’Estat que

“... en la configuració del nou marc jurídic que hagi de definir el règim local, atribueixi als ajuntaments un àmbit competencial propi i exclusiu, per tant, sense ingerències d’altres administracions, tot assignant més competències als ajuntaments en sectors essencials per a la cohesió social, com ara l’educació, l’habitatge, el treball, la immigració i el medi ambient i sempre acompanyat dels recursos corresponents”.

2. La segona Resolució, que troba sens dubte el seu origen en el conflicte obert arran de la decisió (finalment no posada en pràctica) de l’ajuntament de Vic de fixar uns criteris propis en matèria d’empadronament dels estrangers no comunitaris, porta per títol “Convivència i cohesió social”, i pel seu interès la reprodueixo en la seva integritat.

“Davant les declaracions i actuacions relacionades amb la immigració, la Federació de Municipis de Catalunya ha aprovat el següent comunicat:

Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volen posar de manifest que el món local és qui més està treballant per la integració de les comunitats nouvingudes, i per la cohesió social dels municipis. Els ajuntaments són els qui, efectivament, estan gestionant dia a dia la realitat que suposa la immigració. Governar la diversitat dels pobles viles i ciutats de Catalunya és, en aquests moments, el repte social més important que assumeixen els consistoris. Banalitzar els conflictes que poden generar les diferències culturals, socials, o religioses de les diferents comunitats que en aquest moment conviuen a Catalunya és un greu exercici d’irresponsabilitat. Com també ho és centrar el debat polític sobre immigració en les tensions i les actituds radicals aïllades de certs col•lectius, en comptes de posar en valor tot allò que des del món local s’està fent per construir una societat cohesionada, amb valors compartits i en convivència pacífica.

Les tensions que poden generar la desconeixença o la convivència en la diferència són reals. Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya estan treballant, dia a dia, per convertir aquestes tensions en solucions des de les escoles, els CAP, els serveis socials, els centres d’ocupació o les activitats culturals, entre d’altres.

Per tot això, el Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya demana respecte per la tasca que els ajuntaments estan duent a terme a favor de la cohesió social i el diàleg intercultural i expressa la seva preocupació i desacord davant les manifestacions de qualsevol dirigent polític i social que posin en perill aquesta tasca municipal”.

No hay comentarios: