lunes, 11 de enero de 2010

La polèmica sobre l’empadronament dels estrangers a Vic. La importància de la difusió de la informació (II).

3. El Síndic actua d’ofici en el cas del canvi dels criteris d’empadronament dels immigrants a Vic (08/01/2010)

“El Síndic estudiarà la mesura adoptada pel consistori vigatà, ja que la posada en marxa d'aquesta modificació incideix directament en els drets del col•lectiu d'immigrants.

El Síndic ha demanat informació sobre els criteris d'empadronament que aplicarà l'Ajuntament de Vic en relació amb els immigrants. En el marc de l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya "La gestió municipal de l'empadronament dels immigrants", de gener de 2008, i vistes les problemàtiques que han aparegut darrerament, molt concretament la de l'Ajuntament de Vic, el Síndic de Greuges ha decidit obrir una actuació d'ofici.

D'acord amb la informació disponible, l'Ajuntament de Vic exigirà als estrangers que vulguin inscriure's al padró municipal d'habitants que demostrin que disposen del pertinent permís de residència o de treball a Espanya. En cas contrari, el consistori concedirà un document "provisional" i els implicats tindran tres mesos per normalitzar la seva situació. Si durant aquest període no aporten els papers, l'empadronament es formalitzarà, però es comunicarà la irregularitat a la Direcció General de la Policia Nacional, que és l'organisme competent per obrir els expedients d'expulsió.

El Síndic estudiarà la mesura adoptada pel consistori vigatà, ja que la posada en marxa d'aquesta modificació incideix directament en els drets del col•lectiu d'immigrants, tant pel que fa a aquells l'exercici dels quals garanteix la normativa de règim local, d'estrangeria i de protecció de dades personals, com d'aquells l'exercici dels quals està condicionat a l'empadronament, com per exemple els drets en l'àmbit de la salut, de l'educació o dels serveis socials”.

4. Comunicat de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia del Col•legi d'Advocats de Barcelona, de 7 de gener, sobre la decisió de l'ajuntament de Vic de fixar uns criteris per a l'empadronament dels estrangers

5. CCOO demana a la Generalitat i a les entitats municipalistes una intervenció més ferma davant la decisió de l'Ajuntament de Vic de denunciar immigrants en situació irregular (7 de gener de 2.010).

“CCOO de Catalunya considera un fet molt greu en una societat democràtica el Decret de l'Ajuntament de Vic que insta a denunciar les persones immigrades empadronades al municipi que es trobin en situació irregular.

La decisió de l'ajuntament osonenc vulnera la Constitució espanyola i diferents lleis de rang orgànic: el dret constitucional a la intimitat de les persones, la Llei de protecció de dades, la Llei del règim local, i la Llei d'estrangeria en el seu article 45 sobre la regularització per l'arrelament. Una decisió com aquesta vulnera també les recomanacions fetes per les entitats municipalistes -la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis- aprovades per la Taula Permanent per la Ciutadania el mes de novembre de 2009. Aquestes recomanacions són recordatoris als ajuntaments de Catalunya sobre el règim local, l'obligatorietat i l'objectiu de l'empadronament. Aquesta decisió, que té com a objectiu dificultar l'empadronament, afecta a majors i menors d'edat i priva aquestes persones de drets constitucionals fonamentals i universals, com són el dret a la sanitat i el dret a l'educació. Per tot això CCOO exigeix la retirada d'aquest decret.

CCOO de Catalunya demana als partits que governen el municipi coherència amb els compromisos que han fet a Catalunya a través del Pacte Nacional per a la Immigració, i també a la Llei d'acollida que està a punt de ser aprovada pel Parlament de Catalunya amb el vot a favor d'aquests partits. El sindicat també demana coherència amb les recomanacions de les dues entitats municipalistes a les quals pertanyen.

Així mateix CCOO reclama a la Generalitat de Catalunya, sobretot a la Conselleria d'Acció social i Ciutadania i a la Secretaria per a la Immigració, un posicionament més ferm davant el decret de l'Ajuntament de Vic, un decret que posa en qüestió tota la política d'immigració de la Generalitat, sobretot el Pacte Nacional i la Llei d'acollida. Finalment CCOO reclama també a la Federació de Municipis i a l'Associació de Municipis una intervenció activa per defensar el paper democràtic i integrador dels poders locals i evitar que un fet com aquest contamini altres municipis i posi en perill la convivència i la cohesió social”.

6. Tots som persones, tots som ciutadans (11 de gener de 2.010).

“La UGT de Catalunya i AMIC, arran de les mesures que volen imposar-se des de l'Ajuntament de Vic als nouvinguts per poder empadronar-se a la ciutat volem manifestar el nostre rebuig, considerant-les del tot discriminatòries i manifestem que:

* L'objectiu amb què es crea un empadronament és poder planificar i distribuir els recursos d'acord amb la població, però en cap cas es pot utilitzar per rebutjar el dret a la ciutadania i negar els serveis bàsics de cap persona
* Aquestes mesures no frenaran la vinguda de nous ciutadans, sinó que faran que aquests fugin a altres municipis o vinguin a la ciutat sense poder accedir a serveis universals, vulnerant els seus drets.
* El fet de no accedir a l'empadronament impossibilita l'accés a l'educació, a la sanitat i als serveis socials, per tant gairebé a tot.
* L'Ajuntament s'hauria d'apropar als seus ciutadans i saber que molts d'ells fa mesos i anys que estan esperant perquè es regularitzi la seva situació i que és impossible que la persona en situació il•legal pugui regularitzar-la en tan sols tres mesos
* Aquesta mesura de l'Ajuntament de Vic posa en qüestió l'esforç i treball de les entitats, organitzacions sindicals i dels Govern Català per avançar en la construcció d'una política d'immigració inclusiva, exemple de la qual és el Projecte de Llei d'Acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya que el passat 2 de juny de 2009 el Govern català va aprovar, ara en seu parlamentària, i que té com a objectiu contribuir a fer efectius els principis d'igualtat i de cohesió social, no fent distincions en l¡'acollida segons la situació administrativa del nouvingut.
* La immigració no pot ser terreny de confrontació electoral, fet que pot afectar la cohesió i la convivència.
* A l'extrema dreta racista no se la pot combatre assumint-ne els seus postulats

Per tots aquests motius, demanem a l'ajuntament que respecti el dret a l'empadronament, sense vulnerar els dret de les persones a viure amb dignitat, i per tant retiri les mesures adoptades”

No hay comentarios: