viernes, 29 de enero de 2010

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2009.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2009, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.623.500 persones, amb 2.547.200 ocupades i 1.076.200 aturades, mentre que 1.137.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.760.100, amb un increment en sèrie interanual de 18.100 persones.

Si comparem amb les dades del tercer trimestre, la població activa estrangera ha disminuït en 35.400 persones i en sèrie interanual la disminució es de 42.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa s’ha incrementat en 14.300 persones sobre el trimestre anterior, però ha minvat en 49.700 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 76,12 %, més de 18 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,44 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha baixat un 0,47 %, mentre que el creixement de la població espanyola ha estat del 0,01 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona es redueix en un 0’27 %, i la de la població estrangera en un 1,19 %.

La taxa d’atur és del 29,70 %, es a dir més d’12 punts per sobre de l’espanyola (16,80 %). Durant el tercer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 133.600 persones, i l’estrangera en 69.600. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 339.200 persones, la població aturada s’apuja en 296.800 i la inactiva en 60.500. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 871.600 persones, la població aturada s’incrementa en 821.900, i la inactiva creix en un nombre de 118.400 persones.

Segons aquestes dades, el 13,66 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el quart trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 119.300 persones, i el d’estrangers ha estat de 104.900 en relació amb el trimestre anterior.

No hay comentarios: