viernes, 23 de octubre de 2009

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2009.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2009, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.658.800 persones, amb 2.652.200 ocupades i 1.006.700 aturades, mentre que 1.118.000 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.776,800, amb un increment en sèrie interanual de 100.000 persones.

Si comparem amb el segon primer trimestre d’aquest any, la població activa estrangera ha disminuït en 51.800 persones i en sèrie interanual ha crescut en 87.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la disminució de la població activa ha estat de 37.200 persones sobre el trimestre anterior, i de 39.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 76,60 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,43 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha baixat un 0,92 %, mentre que el descens de la població espanyola ha estat del 0,15 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona es redueix en un 0’24 %, i la de la població estrangera creix en el mateix percentatge.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 295.700 persones, la població aturada s’apuja en 383.600 i la inactiva en 12.100. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 1.180.500 persones, la població aturada s’incrementa en 1.141.000, i la inactiva baixa creix en un nombre de 111.300 persones.

Segons aquestes dades, el 14,05 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el tercer trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 55.200 persones, i el d’estrangers ha estat de 19.600, en relació amb el trimestre anterior.

La taxa d’atur és del 27,51 %, es a dir més d’11 punts per sobre de l’espanyola (16,12 %). Durant el tercer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 18.000 persones, i l’estrangera baixà en 32.200. En sèrie interanual, l’atur dels autòctons s’incrementà en 1.141.000 persones, i el dels estrangers en 383.600.

No hay comentarios: