viernes, 24 de julio de 2009

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2009.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2009, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.710.600 persones, amb 2.671.800 ocupades i 1.038.900 aturades, mentre que 1.076.500 persones estaven conceptuades com inactives.

Si comparem amb el primer trimestre d’aquest any, la població activa estrangera ha disminuït en 13.900 persones i en sèrie interanual ha crescut en 187.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la disminució de la població activa ha estat de 5.200 persones sobre el trimestre anterior, i ha crescut en 289.000 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 77,51 %, 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,58 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha baixat un 0,47 %, mentre que el descens de la població espanyola va ser del 0,04 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona creix en un 0’80 %, i la de la població estrangera en un 0,13 %.

En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 271.300 persones, la població aturada s’apuja en 458.800 i la inactiva en 7.200. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 1.208.900 persones, la població aturada s’incrementa en 1.297.100, i la inactiva baixa en 12.400.

Segons aquestes dades, el 14,10 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el quart trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 150.600 persones, i el d’estrangers ha experimentat un ascens de 4.800.

La taxa d’atur era del 28,00 %, es a dir 12 punts per sobre de l’espanyola (16 %). Durant el segon trimestre la desocupació autòctona va créixer en 145.400 persones, i l’estrangera baixà en 18.700. En sèrie interanual, l’atur dels autòctons s’incrementà en 1.297.100 persones, i el dels estrangers en 458.800.

No hay comentarios: