martes, 21 de julio de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dimarts, 21 de juliol, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juny.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels sis primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juny, hi ha un total de 1.929.937 estrangers afiliats, dels quals 683.654 són comunitaris (401.155 homes i 282.499 dones), i 1.246.283 són extracomunitaris (699.569 homes i 546.713 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 10,12 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de 2008 era de 2.147.191. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 217.254 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment d’afiliació en el regim general (16.905), que continua la tendència dels tres mesos anteriors. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 206.691.

Per règims, el 67,51 % pertany al general, el 9,06 % al règim de la llar familiar, el 12,40 % a l’agrari, el 10,71 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (433.220, 22,45 % %), seguida de Madrid (409.599, 21,22 %), Andalusia (224.460, 11,63 %) i la Comunitat Valenciana (203.817, 10,56 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 52.644 persones, un 10,82 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (267.216), i els marroquins es situen en la segona posició amb 247.077 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (202.587), seguits dels colombians amb 126.863, dels peruans amb 77.451, dels xinesos amb 73.407, dels bolivians amb 67.796, dels italians amb 66.464, i dels portuguesos amb 63.038.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 222.386, un 17,07 %, dels quals 146.414 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (279.394, 21,44 %), dels quals 191.112 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 144.103 treballadors, un 11,06 % del total, dels quals 105.074 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (44.335, 21,45 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (32.799), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.442, 24,89 %).

3. La mitja del mes de juny d’afiliats estrangers a Catalunya és de 433.220, dels quals 117.141 són comunitaris i 316.079 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 51.787 (15,26 %), dels quals 41.402 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.087 afiliats (16,82 %), dels quals 42.123 són no comunitaris; el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 63.414 (18,69 %), dels quals 48.875 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 40.172 (11,84 %), dels quals 28.711 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.906 afiliats (11,76 %), dels quals 31.535 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (6.971, 17,44 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.354, 23,41 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.799), seguits dels equatorians (39.804), dels romanesos (34.040), dels colombians (23.319), dels italians (20.999), dels xinesos (20.593), dels bolivians (19.310), dels peruans (19.190), dels francesos (14.247), dels argentins (13.761), dels pakistanesos (11.261), i del alemanys (8.277).

No hay comentarios: