viernes, 26 de junio de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà el dimarts 23 de juny les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de maig.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels cinc primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig, hi ha un total de 1.917.223 estrangers afiliats, dels quals 679.288 són comunitaris (396.806 homes i 282.482 dones), i 1.237.935 són extracomunitaris (693.293 homes i 544.642 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 10,56 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de 2008 era de 2.143.623. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 226.400 persones, tot i que també s’ha de fer esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 234.657 persones. Cal destacar també com a dada significativa l’augment d’afiliació en el regim general (19.619), que continua la tendència dels dos mesos anteriors, així com el creixement del sector agrari (13.486).

Per règims, el 67,08 % pertany al general, el 9,12 % al règim de la llar familiar, el 12,69 % a l’agrari, el 10,80 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (426.225, 22,23 % %), seguida de Madrid (408.750, 21,32 %), Andalusia (233.868, 12,20 %) i la Comunitat Valenciana (202.282, 10,55 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 51.135 persones, un 10,71 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (264.420), i els marroquins es situen en la segona posició amb 248.304 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (202.849), seguits dels colombians amb 125.644, dels peruans amb 77.079, dels xinesos amb 72.682, dels bolivians amb 65.997, dels italians amb 65.078, i dels portuguesos amb 62.938.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 223.307, un 17,36 %, dels quals 146.967 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (266.564, 20,73 %), dels quals 184.252 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 141.546 treballadors, un 11,01 % del total, dels quals 103.276 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (45.734, 22,09 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (33.944), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.906, 24,58 %).

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 426.225, dels quals 115.032 són comunitaris i 311.193 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 51.645 (15,49 %), dels quals 41.155 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.592 afiliats (16,68 %), dels quals 41.290 són no comunitaris; el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 60.476 (18,14 %), dels quals 47.031 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 40.349 (12,10 %), dels quals 28.873 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.087 afiliats (11,73 %), dels quals 30.854 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (7.167, 17,97 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.253, 23,20 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.688), seguits dels equatorians (39.705), dels romanesos (32.659), dels colombians (22.871), dels italians (20.726), dels xinesos (20.391), dels peruans (19.138), dels bolivians (18.869), dels francesos (14.174), dels argentins (13.506), dels pakistanesos (10.836), i dels portuguesos (8.241).

No hay comentarios: