jueves, 8 de enero de 2009

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dijous 8 de gener.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.938.632, amb un descens de 57.559 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 55.604), que continua la tendència del dos mesos anteriors.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 841.465, mentre que el d’estrangers es reduí en 94.404. Cal destacar que es tracta del segon mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de desembre i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dijous 8 de gener.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 410.960 (13,1 % del total). 120.361 són comunitaris i 290.599 extracomunitaris. Increment interanual de 198.996.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 85.419 (20,1 % del total). 17.577 són comunitaris i 67.842 extracomunitaris. Increment interanual de 45.275. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (42.337), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (23.657).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de novembre de 2008: 283.711. Increment interanual del 105,1 %. 79.959 aturats són comunitaris i 203.752 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 12,84 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,93 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,53 % en cas de subsidi, 5,12 % en la renda activa d’inserció, i 1,44 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 74,73 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 256,4 milions d’euros, un 11,7 % de la despesa total (increment interanual del 39,3 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,53 %), seguida de Barcelona (15,48 %), Illes Balears (6,00 %), Alacant (5,38 %) València (4,58 %), Girona (4,19 %), Múrcia (4,05 %), Tarragona (3,86 %), Màlaga (3,58 %) i Almeria (3,14 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (63.335, un 22,32), i els segueixen els equatorians (36.285, 12,79 %), els romanesos (31.570, 11,13 %), els colombians (20.434, 7,20 %) i els italians (9.168, 3,23 %).

No hay comentarios: