jueves, 15 de enero de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de desembre. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de desembre, fet públic avui dijous 15 de gener, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però no a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (19.5, es a dir 0.8 punts menys que el mes de novembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (72.5, es a dir 1 punt més que el mes de novembre), dels problemes d’índole econòmica (54.6, 3.5 punts menys que en el baròmetre anterior), i el terrorisme (29.0, 7.3 punts més que el mes anterior).El segueixen l’habitatge (15.5), la inseguretat ciutadana (11.1), “la classe política, els partits polítics” (8.0), “no sap” (4.2), i l’educació (3.9)

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el quart lloc (4.5, baixant 0.2 punts sobre el baròmetre del mes de novembre), per darrera de l’atur (47.0, 1.7 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (26.7, 2.0 punts menys), i el terrorisme (5.7, amb un increment de 3.0 punts); el segueixen “la classe política, els partits polítics” (2.5), “no sap” (2.3), l’habitatge (1.9) i la inseguretat ciutadana (1.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (6.1, 0,8 punts més que en el baròmetre de novembre), per darrera dels problemes d’índole econòmica (49.2), l’atur (37.2), l’habitatge (14.4), la inseguretat ciutadana (9.8), i “no sap” (7.7). El segueixen “cap” (5.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.1), les pensions (4.8) i l’educació (4.1.).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al dotzè lloc (1.7, 0.2 punt més que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (31.6), l’atur (25.7), “no sap” (7.7), “cap” (5.7), l’habitatge (4.9), les pensions (2.7), la inseguretat ciutadana (2.6), les preocupacions i situacions personals (2.4), “no contesta” (2.2), el terrorisme (1.8), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.8).

Hi ha un empat tècnic sobre la preocupació per la immigració entre els homes i les dones (19.5) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades (22.7); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important segueix és la compresa a partir del 64 anys (2.6). Pel nivell d’estudis, les persones sense estudis professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.8).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els obrers no qualificats i els comerciants i petits empresaris els que manifesten més preocupació general per la immigració (24.4. i 22.3, respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els jubilats i pensionistes (2.3)

Els obrers qualificats i els obrers no qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 6.0 i 5.8 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Les noves classes mitges (assalariats) són les que consideren que és el problema principal (5.4), i són els obrers qualificats els més preocupats a títol personal (2.0).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 19.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 35.9 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (5.1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.7.

No hay comentarios: