viernes, 19 de diciembre de 2008

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre de 2008.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui divendres les dades generals d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social corresponents al mes de novembre.
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos d’agost setembre, octubre i novembre segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

2. Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre, hi ha un total de 1.995.291 estrangers afiliats, dels quals 674.337 són comunitaris i 1.320.954 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,70 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2007 era de 2.033.036. Es a dir, en els últims deu mesos s’ha produït un disminució de 37.745, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 156.589 persones.

Per règims, el 69,82 % pertany al general, el 8,50 % al règim de la llar familiar, el 9,92 % a l’agrari, l’11,45 % al d’autònoms, el 0,26% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (449.072, 22,51 %), seguida de Madrid (435.576, 21,83 %), Comunitat Valenciana (224.195, 11,24 %) i Andalusia (211.189, 10,58 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 11.485 persones, un 2,49 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (255.108), i els romanesos ocupen la segona posició amb 243.427 treballadors. Els equatorians es situen en la tercera posició (235.528), seguits dels colombians amb 141.215, dels peruans amb 84.811, dels portuguesos amb 72.970, dels xinesos amb 70.915, dels italians amb 67.180, i dels bolivians amb 63.105.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 274.965, un 19,74 %, dels quals 189.698 són no comunitaris; d’hostaleria (253.602, 18,20 % %), dels quals 182.939 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (218.195, 15,66 %), dels quals 150.969 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (60.057, 26,28 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (45.783), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (52.737, 23,07 %).


3. La mitja del mes de novembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 449.072, dels quals 117.256 són comunitaris i 331.816 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 60.170 (16,98) %), dels quals 48.869 són no comunitaris, i passen a ocupar el tercer lloc; el primer lloc correspon a l’activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 62.646 (17,59 %), dels quals 44.717 són no comunitaris; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor, 60.480, (16,98 %), dels quals 45.437 són no comunitaris; el quart lloc correspon a l’hostaleria, 55.997 (15,72 %), dels quals 44.895 són no comunitaris; i en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, 48.994 (13,74 %), dels quals 35.875 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (9.145, 21,48 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.436, 22,17 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (66.891), seguits dels equatorians (45.970), dels romanesos (31.951), dels colombians (24.991), dels italians (21.549), dels peruans (20.706), dels xinesos (20.465), dels bolivians (18.015), dels francesos (14.622), dels argentins (14.163), dels pakistanesos (11.813), i dels portuguesos (9.354).

No hay comentarios: