martes, 4 de noviembre de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 4 de novembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre ha estat de 2.059.547, amb un descens de 29.110 sobre el mes anterior.

Per règims s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 51.760). Per altra banda, hi ha hagut un fort increment de l’afiliació al regim especial agrari, que passa de 177.9798 afiliats el mes de setembre a 201.737 el mes d’octubre ( + 23.939).

Durant el mes d’octubre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 453.211, mentre que el d’estrangers s’incrementà en 14.295.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes d’octubre i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 4 de novembre .

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 337.493 (11,9 % del total). 98.293 són comunitaris i 239.200 extracomunitaris. Increment interanual de 155.673.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 71.752 (18,4 % del total). 14.511 són comunitaris i 57.001 extracomunitaris. Increment interanual de 37.194. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (34.429), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (19.197).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost de 2008: 209.101. Increment interanual del 78,5 %. 58.178 aturats són comunitaris i 150.923 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 11,29 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,96 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,13 % en cas de subsidi, 4,61 % en la renda activa d’inserció, i 1,36 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 69,96 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 190,5 milions d’euros, un 10,1 % de la despesa total (increment interanual del 95,5 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,42 %), seguida de Barcelona (15,84 %), València (5,35 %), Múrcia (4,94 %), Almeria (4,69 %), Alacant (4,57 %), Illes Balears (3,79 %), Las Palmas (3,69 %), Màlaga (3,35 %), i Girona (3,36 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (54.918, un 26,26), i els segueixen els equatorians (25.036, 11,97 %), els romanesos (23.797, 11,38 %), els colombians (13.767, 6,58 %) i els portuguesos (6.809, 3,26 %).

No hay comentarios: