jueves, 2 de octubre de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dijous 2 d’octubre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 2.088.657, amb un descens de 23.221 sobre el mes anterior.

Per règims s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 30.366). Per altra banda, hi ha hagut un petit descens de l’afiliació al regim especial de personal al servei de la llar familiar, tot i que des del mes de gener d’enguany l’afiliació s’ha incrementat des de 152.697 a 167.318 persones. És important l’augment d’afiliats en el regim agrari (+ 8.463).

Durant el mes de setembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 270.626, mentre que el d’estrangers s’incrementà en 58.260.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de setembre i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dijous 2 d’octubre. Cal fer especial esment del fet que aquest matí el Congrés dels Diputats ha donat el vist-i-plau al reial decret llei 4/2008 de retorn voluntari dels immigrants, amb 175 vots a favor, 3 en contra i 125 abstencions.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 298.870 (11,4 % del total). 88.803 són comunitaris i 210.067 extracomunitaris. Increment interanual de 128.289.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 61.067 (17,2 % del total). 12.678 són comunitaris i 48.389 extracomunitaris. Increment interanual de 29.747. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (28.759), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (17.078).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost de 2008: 199.546. Increment interanual del 70,2 %. 56.873 aturats són comunitaris i 142.673 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,76 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,19 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,60 % en cas de subsidi, 4,61 % en la renda activa d’inserció, i 1,37 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 71,19 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 183,1 milions d’euros, un 10,2 % de la despesa total (increment interanual del 78,8 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,33 %), seguida de Barcelona (15,64 %), València (5,65 %), Almeria (5,18 %), Múrcia (5,07 %), Alacant (4,51 %), Las Palmas (3,62 %), Tarragona (3,42 %), Màlaga (3,25 %), i Girona (2,91 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (52.683, un 26,49), i els segueixen els equatorians (23.815, 11,94 %), els romanesos (23.301, 11,68 %), els colombians (12.581, 6,31 %) i els portuguesos (6.401, 3,21 %).

No hay comentarios: