jueves, 16 de octubre de 2008

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de setembre. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de setembre d’enguany, fet públic avui dijous, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però no a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (28.4) (possibilitat de tres respostes), es a dir 0.5 punts més que en el baròmetre del mes de juliol, per darrera de l’atur (62.2, es a dir 6.1 punt més que el mes de juliol) i dels problemes d’índole econòmica (54.2), i per davant del terrorisme (18.6), l’habitatge (18.4), la inseguretat ciutadana (11.5), “la classe política, els partits polítics” (7.6), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (6.4).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el tercer lloc (7.9), per darrera de l’atur (36.0, 7 punts més que en el baròmetre de juliol) i dels problemes d’índole econòmica (29.6); el segueixen el terrorisme (4.0), l’habitatge (3.5), “no sap” (3.2), i “la classe política, els partits polítics” (3.0)

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al cinquè lloc (7.9), per darrera dels problemes d’índole econòmica (49.7), l’atur (28.8), l’habitatge (15.9), i la inseguretat ciutadana (8.3). El segueixen “no sap” (8.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (7.7), i les pensions (6.8).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al novè lloc (2.5), per darrera dels problemes d’índole econòmica (32.8), l’atur (17.9), “no sap” (8.2), l’habitatge (6.5), “cap” (6.0), les pensions (4.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.4), i la inseguretat ciutadana (3.3.).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (29.9 i 26.9) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, així com a les persones de edat compreses entre els 18 i24 (32.3); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la de les persones compreses entre els 45 i 54 anys (4.4). Pel nivell d’estudis, i a diferència del que succeïa el mes anterior, les persones amb estudis secundaris i universitaris de grau mitjà són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (3.0 i 2.6).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els estudiants i el personal administratiu, comercial i de serveis els que manifesten més preocupació general per la immigració (35.4 i 33.2, respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els comerciants i petits empresaris, i els obrers no qualificats (3.9)

Les noves classes mitges (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 30.0 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers qualificats són els que consideren que és el problema principal (9.3), i també que és el seu problema principal (2.5). tot i que en aquest últim supòsit les noves classes mitges i las velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) tenen el mateix percentatge.

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 28.4 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 40.0 en el cas dels votants de CiU, i fins el 39.9 per a les persones que encara no tenien edat per poder exercir el dret a vot. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU i del PSOE els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (2.9), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 2.5.

No hay comentarios: