jueves, 18 de septiembre de 2008

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost de 2008.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dijous les dades generals d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social corresponents al mes d’agost.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera del mes d’agost segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

2. Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol, hi ha un total de 2.111.878 estrangers afiliats, dels quals 707.266 són comunitaris i 1.404.612 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,80 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2007 era de 2.033.036. Es a dir, en els últims set mesos s’ha produït un increment de 78.842 afiliats.

Per règims, el 72,61 % pertany al general, el 7,94 % al règim de la llar familiar, el 8,02 % a l’agrari, l’11,13 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (486.000, 23,01 %), seguida de Madrid (453.365, 21,47 %), Comunitat Valenciana (232.105, 10,99 %) i Andalusia (211.018, 9,99 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (262.634), i els equatorians es situen en segona posició amb 259.292 treballadors. Els romanesos ocupen la tercera posició (247.306), seguits dels colombians amb 156.875, dels peruans amb 88.129, dels portuguesos amb 75.895, dels italians amb 74.310, del xinesos amb 69.358, i dels bolivians amb 62.982.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 311.272, un 20,30 %, dels quals 217.948 són no comunitaris; d’hostaleria (314.687, 20,52 %), dels quals 218.582 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (243.523, 15,88 %), dels quals 172.321 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (65.192, 27,73 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (49.628), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (53.170, 22,62 %).


3. La mitja del mes de juliol del nombre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 486.000, dels quals 126.686 són comunitaris i 359.314 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 67.725 (17,09) %), dels quals 54.685 són no comunitaris, i passen a ocupar el tercer lloc; el segon correspon a l’activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 69.519 (17,67 %), dels quals 51.119 són no comunitaris, i el primer a l’hostaleria, 71.822 (18,24 %), dels quals 55.124 són no comunitaris; el quart lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor, 64.867, (16,48 %), dels quals 48.249 són no comunitaris; i la indústria manufacturera, 50.767 (12,90 %), dels quals 37.455 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (10.093, 23,16 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.613, 22,06 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (73.577), seguits dels equatorians (50.946), dels romanesos (35.130), dels colombians (27.943), dels italians (22.755), dels peruans (21.522), dels xinesos (20.164), dels bolivians (17.886), dels argentins (15.586), dels francesos (15.193), dels pakistanesos (13.492), i dels portuguesos (10.321).

No hay comentarios: