sábado, 5 de julio de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juny de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimecres 2 de juliol

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 30 de juny és de 2.128.384, amb un descens de 17.517 sobre el mes anterior.

Hi ha un total de 1.402.436 treballadors extracomunitaris (descens de 2.646) i 725.948 comunitaris (descens de 14.871), amb un creixement global en sèrie interanual del 4,60 %.

Durant el mes de juny el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 18.823, mentre que el d’estrangers s’incrementà en 93.634.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de maig i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimecres 2 de juliol.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 258.800 (10.8 % del total). 74.430 són comunitaris i 184.370 extracomunitaris. Increment interanual de 100.035.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 51.607 (16.5 % del total). 9.997 són comunitaris i 41.610 extracomunitaris. Increment interanual de 25.825. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (25.098), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (13.700).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril de 2008: 168.748. Increment interanual del 85.6 %. 44.150 aturats són comunitaris i 124.598 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,26 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,16 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,09 % en cas de subsidi, 4,57 % en la renda activa d’inserció, i 1,26 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 67,82 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 145,5 milions d’euros, un 9,5 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,94 %), seguida de Barcelona (16,30 %), València (5,89 %), Alacant (5,55 %), Múrcia (4,66 %), Las Palmas (4,10 %), Almeria (3,84 %), Màlaga (3,68 %), Tarragona (3,35 %), i Girona (3,17 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (39.900, un 23,65), i els segueixen els equatorians (22.702, 13,45 %), els romanesos (16.524, 9,79 %), els colombians (12.236, 7,25 %) i els italians (5.221, 3,09 %).

No hay comentarios: