jueves, 24 de julio de 2008

Els baròmetres del Centre d’Investigacions Sociològiques i del Centre d’Estudis d’Opinió. Les preocupacions dels espanyols i dels catalans.

1. El darrer baròmetre d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), publicat avui dijous, i el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juny d’enguany, també fet públic avui, constaten el creixement de la preocupació dels ciutadans per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Catalunya i per a Espanya.

En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en tercer lloc (29,0) per darrera del funcionament de l’economia (34,8), i de l’atur i la precarietat laboral (30,8). El segueixen l’accés a l’habitatge (19,3) i la insatisfacció amb la política (13,5).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es manté en el tercer lloc (9,6), per darrera del funcionament de l’economia (20,9) i de l’atur i la precarietat laboral (14,4), i per davant de l’accés a l’habitatge (8,6) i la insatisfacció amb la política (6,2).

Els enquestats manifesten un elevat grau d’escepticisme sobre la possible solució al problema principal, ja que un 44,4 % creuen que cap partit pot donar resposta, i un 14,7 % responen que no ho saben. El PSC i CiU són els grups polítics millor valorats pels enquestats en aquest apartat (13,5 i 12,4 %, respectivament).

2. Pel que fa al baròmetre del CIS, la immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (26.9) (possibilitat de tres respostes), es a dir 1.6 punts menys que en el baròmetre del mes de maig, per darrera dels problemes d’índole econòmica (58.3), i de l’atur (53.8), i immediatament per davant del terrorisme i de l’habitatge (21.5). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (10.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (8.6), i “la classe política, els partits polítics” (6.9). Cal fer especial esment del creixement de les preocupacions dels enquestats per la situació econòmica (amb un increment de 6.4 punts sobre el mes de maig).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el tercer lloc (8.2), per darrera dels problemes d’índole econòmica (32.6) i de l’atur (27.7); el segueixen l’habitatge (6.3), el terrorisme (5.7), “no sap” (3.2), la classe política i els partits polítics (2.7), la inseguretat ciutadana (2.2) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (8.5), per darrera dels problemes d’índole econòmica (52.7), amb un creixement de 2.5 punts sobre el mes de maig, l’atur (24.7), l’habitatge (19.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (10.0), i la inseguretat ciutadana (8.6), El segueixen les pensions (7.8), “no sap” (7.5) i l’educació (5.1).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al vuitè lloc (3.0), per darrera dels problemes d’índole econòmica (35.5), l’atur (13.8), l’habitatge (8.8), “no sap” (7.5), les pensions (5.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.2), i “cap” (4.1).

La immigració preocupa més als homes que a les dones (29.3 i 24.6) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys (32.1); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la de les persones compreses entre els 55 i 64 anys (4.0). Pel nivell d’estudis, i a diferència del que succeïa el mes anterior, les persones amb estudis de FP i de grau mitjà universitaris són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (4.5 i 3.2, respectivament).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors i els capatassos i obrers qualificats no agraris els que manifesten més preocupació general per la immigració (38.7 i 37.0, respectivament). Els que estan personalment més preocupats són també els capatassos i obrers qualificats no agraris (5.4) i el personal administratiu, comercial i de serveis (4.1).

Els obrers qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 29.3 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Les velles classes mitges (ocupadors, autònoms i agricultors) són les que consideren que és el problema principal (10.4), i les noves classes mitges (assalariats no manuals) que és el seu problema principal (3.9).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 26.9 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 38.2 en el cas dels votants de CiU, i cal destacar també que aquesta preocupació la tenen el 32.3 de les persones que van votar al Partit Popular. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (8.8), per davant dels votants d’IU-ICV (6.1) i del PP (4.6), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 3.0.

No hay comentarios: