martes, 3 de junio de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de maig de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 3 de juny.

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 31 de maig és de 2.145.901, amb un increment de 45.655 sobre el mes anterior.

Hi ha un total de 1.405.082 treballadors extracomunitaris (increment de 33.370) i 740.819 comunitaris (increment de 12.285), amb un creixement global en sèrie interanual del 7,60 %.

Durant el mes de maig el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 106.451, mentre que el d’estrangers ha estat de 148.394.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de maig i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 3 de juny.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 248.827 (10.5 % del total). 69.887 són comunitaris i 178.940 extracomunitaris. Increment interanual de 100.035.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 50.126 (16.5 % del total). 9.652 són comunitaris i 40.874 extracomunitaris. Increment interanual de 23.925. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (25.544), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (12.767).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril de 2008: 165.217. Increment interanual del 81.9 %. 42.943 aturats són comunitaris i 122.274 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,17 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,01 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,16 % en cas de subsidi, 4,60 % en la renda activa d’inserció, i 1,26 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 67,14 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 143,5 milions d’euros, un 9,4 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,74 %), seguida de Barcelona (16,16 %), Alacant (5,55 %), València (5,53 %), Illes Balears (4,23 %), Múrcia (4,09 %), Las Palmas (4,01 %), Màlaga (3,81 %), Tarragona (3,46 %), Almeria (3,45 %) i Girona (3,37 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (37.901, un 22,88), i els segueixen els equatorians (22.192, 13,43 %), els romanesos (15.110, 9,15 %), els colombians (12.327, 7,46 %) i els italians (5.300, 3,21 %).

No hay comentarios: