martes, 17 de junio de 2008

Dades detallades d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig de 2008.

Les dades més destacades, fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració, fetes públiques avui dimarts 17 de juny són les següents:

1. A tota Espanya, a 31 de maig hi ha un total de 2.143.623 estrangers afiliats, dels quals 740.819 són comunitaris i 1.405.082 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,6 %. Cal recordar que a 31 de desembre de 2007 hi havia un total de 1.981.106. Es a dir, en els últims cinc mesos s’ha produït un increment de 164.795 afiliats,

Per règims, el 71,98 % pertany al general, el 7,58 % al règim de la llar familiar, el 9,10 % a l’agrari, l’11,06 % al d’autònoms, el 0,25% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (477.360, 22,20 %), seguida de Madrid (452.316, 21,10 %), Andalusia (242.241, 11,30 %) i Comunitat Valenciana (241.025, 11,24 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (288.455), i els romanesos ocupen la segona posició (265.394). Els equatorians es situen a la tercera posició amb 260.855 treballadors, seguits dels colombians amb 152.897, dels peruans amb 82.365 i del xinesos amb 66.769.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, que tot i que perd 4.699 sobre el mes anterior, ocupa a 359.512, un 23,25 %, dels quals 249.283 són no comunitaris; d’hostaleria (287.105, 18,57 %, amb un important increment de 20.315 afiliats en sèrie mensual), dels quals 202.142 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (233.979, 15,13 %), dels quals 162.590 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (70.259, 29,60 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (53.769), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (51.911, 21,87 %).


2. El nombre total d’afiliats estrangers a Catalunya a 31 de maig és de 477.360, dels quals 127.424 són comunitaris i 352.647 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS. destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, 76.503 (19,58 %), dels quals 62.024 són no comunitaris; activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 68.214, (17,46 %), dels quals 49.333 són no comunitaris; de l’hostaleria, 64.797 (16,59 %, amb un incremente en sèrie mensual de 4.548), dels quals 49.333 són no comunitaris; del comerç i de reparació de vehicles de motor, 60.216, (15,41 %), dels quals 45.064 són no comunitaris; i de la indústria manufacturera, 52.489 (13,44 %), dels quals 38.873 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (10.844, 24,72 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.402, 21,43 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (77.613), seguits dels equatorians (50.240), dels romanesos (34.969), dels colombians (26.513), dels italians (22.652), dels peruans (20.378), dels xinesos (19.547), dels bolivians (15.944), dels francesos (15.214), dels argentins (15.297), dels pakistanesos (12.878), i dels portuguesos (10.963).

No hay comentarios: