martes, 6 de mayo de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel nou Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 6 de maig.

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 30 d’abril és de 2.100.246, amb un increment de 26.588 sobre el mes anterior.

Hi ha un total de 1.371.712 treballadors extracomunitaris (increment de 20.911) i 728.534 comunitaris (increment de 5.787), amb un creixement global en sèrie interanual del 7,83 %.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 205.054, mentre que el d’estrangers ha estat de 152.437.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de març i que han estat fetes públiques pel nou Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 6 de maig

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 246.066 (10.5 % del total). 68.072 són comunitaris i 177.994 extracomunitaris. Increment interanual de 91.927.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 49.413 (16.0 % del total). 9.377 són comunitaris i 40.036 extracomunitaris. Increment interanual de 21.620. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (25.602), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (12.175).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de març de 2008: 160.434. Increment interanual del 66,8 %, però descens de 9.246 sobre el mes de febrer. 40.805 aturats són comunitaris i 119.629 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,06 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,97 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,03 % en cas de subsidi, 4,33 % en la renda activa d’inserció, i 1,29 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 66,82 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 137,8 milions d’euros, un 9,2 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la ciutat de Madrid és la primera (17,833 %), seguida de Barcelona (15,99 %), Alacant (5,68 %), Illes Balears (5,64 %), València (5,03 %), Múrcia (3,92 %), Tarragona (3,77 %) Màlaga (3,73 %) i Girona (3,62 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (35.928, un 22,39), i els segueixen els equatorians (21.954, 13,68 %), els romanesos (13.373, 8,34 %) els colombians (12.275, 7,65 %) i els italians (5.304, 3,31 %).

No hay comentarios: