martes, 20 de mayo de 2008

Dades detallades d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril de 2008.

Les dades més destacades, fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 20 de maig són les següents:

1. A tota Espanya, a 30 d’abril hi ha un total de 2.100.246 estrangers afiliats, dels quals 728.534 són comunitaris i 1.371.712 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,8 %.

Per règims, el 72,10 % pertany al general, el 7,55 % al règim de la llar familiar, el 8,91 % a l’agrari, l’11,16 % al d’autònoms, el 0,24% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (468.423, 22,20 %), seguida de Madrid (449.468, 21,30 %), Comunitat Valenciana (241.379, 11,44 %) i Andalusia (239.548, 11,35 %).

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, que tot i que perd 5.196 sobre el mes anterior, ocupa a 364.211, un 24,16 %, dels quals 251.627 són no comunitaris; d’hostaleria (266.790, 17,70 %, amb un increment de 10.992 afiliats en sèrie mensual), dels quals 189.814 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (226.701, 15,04 %), dels quals 157.270 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (71.053, 30,22 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (54.362), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (50.993, 21,69 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (283.795), i els romanesos ocupen la segona posició (264.278). Els equatorians es situen a la tercera posició amb 257.208 treballadors, seguits dels colombians amb 148.704, dels peruans amb 80.319 i del xinesos amb 65.291.


2. El nombre total d’afiliats estrangers a Catalunya a 30 d’abril és de 466.540, dels quals 123.770 són comunitaris i 342.770 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS. destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, 77.013 (20,25 %), dels quals 62.256 són no comunitaris; activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 66.910, (17,59 %), dels quals 48.401 són no comunitaris; de l’hostaleria, 60.249 (15,84 %), dels quals 47.283 són no comunitaris; del comerç i de reparació de vehicles de motor, 58.472, (15,37 %), dels quals 43.671 són no comunitaris; i de la indústria manufacturera, 51.789 (13,62 %), dels quals 38.291 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (10.997, 25,27 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.270, 21,30 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (75.531), seguits dels equatorians (49.289), dels romanesos (33.855), dels colombians (25.724), dels italians (21.955), dels peruans (19.943), dels xinesos (19.303), dels bolivians (15.083), dels francesos (14.984), dels argentins (14.781), dels pakistanesos (12.255), i dels portuguesos (10.963).

No hay comentarios: