martes, 4 de marzo de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials avui dimarts 4 de març.

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 29 de febrer és de 2.041.330, amb un increment de 40.491 sobre el mes anterior.

Hi ha un total de 1.331.382 treballadors extracomunitaris (increment de 15.784) i 710.148 comunitaris (increment de 22707), amb un creixement global en sèrie interanual del 8,79 %.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 334.105. D’aquest nombre, el 49,3 % són estrangers (164.929).

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de desembre i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials avui dimarts.

Les dades més destacades son les següents:
A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 258.365 (11,1 % del total). 69.287 són comunitaris i 189.078 extracomunitaris. Increment interanual de 90.431 persones.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 48.828 (16,7 % del total). 9.538 són comunitaris i 39.290 extracomunitaris. Increment interanual de 14.885 persones. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (26.742).

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener de 2008: 161.923. Increment interanual del 52,4 %. 41.271 aturats són comunitaris i 120.652 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 10,07 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,09 % si es tracta de la prestació contributiva, del 5,80 % en cas de subsidi, 3,93 % en la renda activa d’inserció, i 1,36 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 67,27 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 1 41,5 milions d’euros, un 9,2 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la ciutat de Madrid és la primera (16,40 %), seguida de Barcelona (15,35, Illes Balears (7,99 %) Alacant (5,45 %) i Girona (4,57 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (36.431, un 22,50), i els segueixen els equatorians (21.431, 13,24 %), els colombians (12.732, 7,86 %), els romanesos (11.901, 7,35 %), i els italians (5.806, 3,59 %).

No hay comentarios: