viernes, 22 de febrero de 2008

Dades detallades d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener de 2008.

Les dades més destacades, fetes públiques pel MTAS el dia 19 de febrer, són les següents:

1. A tota Espanya, a 31 de gener hi ha un total de 2.000.102 estrangers afiliats, dels quals 687.441 són comunitaris i 1.316.398 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 8,5 %.

Per règims, el 72,87 % pertany al general, el 7,63 % al règim de la llar familiar, el 8,02 % a l’agrari, l’11,24 % al d’autònoms, el 0,20% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per comunitats autònomes, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (446.996, 22,33 %), seguida de Madrid (436.463, 21,76 %), Comunitat Valenciana (240.750, 11,97 %) i Andalusia (204.002, 10,25 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (267.631), i els equatorians es situen a la segona posició (253.921). Els romanesos ocupen la tercera posició amb 238.314 treballadors, seguits dels colombians amb 140.749, dels peruans amb 77.718 i del xinesos amb 62.958.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció (377.007, 25,80 %), dels quals 259.174 són no comunitaris, d’hostaleria (233.161, 15,95 %) dels quals 167.580 són no comunitaris, i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (225.912, 15,46 %), dels quals 157.453 són no comunitaris.

2. A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (73.219), seguits dels equatorians (48.560), dels romanesos (32.237), dels colombians (23.858), dels italians (20.731), dels peruans (19.286), dels xinesos (18.904), dels francesos (14.459), dels argentins (14.014), dels bolivians (13.623), dels pakistanesos (11.943), i dels portuguesos (11.506).

El nombre total d’afiliats estrangers a Catalunya és de 447.463, dels quals 118.808 són comunitaris i 328.655 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS. destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, 79.917 (21,90 %), dels quals 64.111 són no comunitaris; activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 66.573, (18,02 %), dels quals 48.523 són no comunitaris; del comerç i de reparació de vehicles de motor, 55.662, (15,25 %), dels quals 41.412 són no comunitaris; de la indústria manufacturera, 50.781, (13,92 %), dels quals 37.604 són no comunitaris; i de l’hostaleria, 50.497, (13,84 %), dels quals 40.055 són no comunitaris; i

No hay comentarios: