jueves, 23 de junio de 2022

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig.

  

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dimecres 21 de juny les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de maig.  

 

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

 

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

 

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi havia un total de 2.426.625 afiliats, dels quals 849.733 eren de països UE (451.432 homes i 398.301 dones), i 1.576.892 de  països no UE (904.815 homes i 672.077 dones). El 44,1 % són dones. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes de maig de 2021 era de 2.169.326. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 257.299. Segon països de procedència, el 35,0 % són de països UE i el 64,9 % d'altres Estats.

 

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 68.101 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 3.618 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 378.165 del mes de maig de 2021 als actuals 396.916.

 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de maig  d’enguany  és la següent: el 83,43 % està afiliat al règim general, el 16,36 % al d'autònoms, i el 0,21 % al de la mar

 

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2009, sent important destacar al meu entendre que el del mes de maig  (11,99 %) supera el del mateix mes de fa deu any, 10,24 %, i es troba més dels dos punts de diferència per sobre del mínim del 9,66 % que es va tenir en el mes de maig de 2015,  produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia.

 

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (578.496, 23,84 %), seguida de Madrid (485.077, 19,99 %), Andalusia (316.164, 13,03 %) i la Comunitat Valenciana (262.604, 10,82 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 62.257, un 12,06 %.

 

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

 

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 34,26 i 43,73  %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 340.527 (23,91 %),  de les quals 235.775 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 242.818 (9,84 %), dels quals 160.607 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 189.445 (13,72 %), dels quals 126.518 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 164.381, un 17,64 % dels quals 113.984 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 153.940, 8,11 %, dels quals 94.909 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (99.876, 13,00 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (69,538,  21,43 %), i del sector de la construcció (54.469), 13,54 %) del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 29.551).

 

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (222.253 i 167.687, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (61.109 i 44.266), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (106.147 i 54.657). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (26.798), seguida de la colombiana (10.218), i ucraïnesa (9.990)

 

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (348.126), i els marroquins es situen a la segona posició amb 310.619 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 156.681, quedant els colombians en la quarta posició, 112.349, per davant dels veneçolans amb 111.683, dels xinesos amb 109.642, dels equatorians amb 72.932, dels britànics amb 68.578, dels búlgars amb 63.383, i dels portuguesos amb 61.469.

 

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2013 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims tres anys, i el descens de la població equatoriana tot i que en els darrers dos anys s’està recuperant. La població colombiana s’ha recuperat totalment del important descens entre 2011 i 2015, situant-se ja clarament per damunt de les dades de 2013.

 

 3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 578.496, dels quals 163.782 són de països UE i 404.714 de països no UE.

 

Per règims, el 84,77 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,11 % en el d’autònoms, i el 0,12 % en el del mar.

 

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (57.725, 40.512 i 37.759,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (16.860, 8.167 i 5.922), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.528 i 2.679). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (5.375), seguida de la població boliviana (3.134) i marroquí (1.914).

 

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,38 i 5,72 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 74.040 (15,10 %), dels quals 57.435 són de països no UE,  ocupant el segon lloc el comerç, reparació vehicles motor i motocicletes, amb 70.466 afiliats (14,37 %),  dels quals 49.259 són de països no UE, i el tercer les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 63.936 afiliats (13,04 %), dels quals 45.319 son de països no UE,; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 52.071 (10,62 %), dels quals 36.134 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.466 (7,84 %), dels quals 32.566 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (19.879, 22,75 % del total), de l’hostaleria (17.769, 20,33 %) i de la construcció (9.234, 10,57 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (71.518), seguits dels italians (48.893) i els romanesos ocupen la tercera posició (48.010) A continuació trobem els xinesos (31.372), els pakistanesos (23.476), els francesos (21.893), els colombians (21.202),  els veneçolans (18.251), els hondurenys (17.450), i els bolivians (14.268).

No hay comentarios: