lunes, 12 de noviembre de 2012

El baròmetre d’octubre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes d’octubre, fet públic el dijous 8 de novembre, constata un lleuger descens de la preocupació dels ciutadans per l’atur i un augment per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 14 d’octubre.    


La immigració es considera l'onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (4.4, 1.5 punts menys que el mes de setembre), per darrere de l'atur (77.9, 1.4 punts menys que el mes de setembre), els problemes d'índole econòmica (43.4, 6,0 punts més que en el baròmetre anterior), de "la classe política, els partits polítics" (30,5, 3,6 punts més que en el baròmetre de setembre), de la sanitat (10.1, 1.0 punts menys que el mes anterior), de la corrupció i el frau (9.2, 0.7 punts més que el mes de setembre), de l'educació (8.3), de les retallades (6.7), d'altres respostes (5.6) , dels bancs (5.4), i els problemes d'índole social (4.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el novè lloc (0.8, 0.2 punts menys que en el baròmetre del mes de setembre), per darrere de l'atur (56.7, 1.3 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes d'índole econòmica (16.2, 3.0 punts menys que el mes de setembre), de "la classe política, els partits polítics" (12.5), de "la corrupció i el frau" (3.2), del "Govern, els polítics i els partits" (1.7), altres respostes (1.4), les retallades (1.0), i l'educació (0.9).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-unè lloc (1.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre de setembre), per darrere de l'atur (46.8 ), els problemes d'índole econòmica (37.2), la sanitat (11.3), la classe política, els partits polítics (8.8), l'educació (8.8), "les retallades" (8.3), les pensions (7.0), "no sap "(6.2)," no contesta "(5.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (5.5), la pujada de l'IVA (5.2), les preocupacions i situacions personals (4.2), els problemes d'índole social (4.2 ), altres respostes (3.3), l'habitatge (3.1), la corrupció i el frau (2.5), la inseguretat ciutadana (2.1), els bancs (2.0), els problemes relacionats amb la joventut (1.9), i la crisi de valors (1.3).

 Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració baixa encara més, fins elvint-i-dosè lloc (0.3, 0.1 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (37.2), els problemes d'índole econòmica (19.5), "no contesta" (5.7), "no sap" (6.2), les pensions (3.9), "la classe política, els partits polítics" (3.7), la sanitat (3.4), els retallades (3.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.9), l'educació (2.7), les preocupacions i situacions personals (1.9), altres respostes (1.4), l'augment de l'IVA (1.3), els problemes d'índole social (1.2), la corrupció i el frau (0.8), els problemes relacionats amb la joventut (0.6), l'habitatge (0.6), la inseguretat ciutadana (0.6), la crisi de valors (0.4), el govern, els polítics i els partits (0.4), i els bancs (04.).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones enrelació amb els homes (4.6 i 4.2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (5.8), i les de 55 a 64 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.5), amb el mateix percentatge que les persones de 18 a 24 anys.

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 7.0 de les persones amb estudis de formació professional, sent les persones sense estudis les més preocupades personalment per la immigració (0.6). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (12.0), i  els estudiants els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.9).  

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats i les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (5.2), i els primers, juntament amb les noves classes mitges (assalariats no manuals) els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.4).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre d’octubre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 4.4. dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 13.5 pels qui no tenien edat de votar, i 7.9 per als votants del de CiU, sent els mateixos dos grups els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (2.7 i 1.3).   

No hay comentarios: