sábado, 24 de marzo de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer.

1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar el dimarts 20 de març les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer .

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col•lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de 1.681.548 afiliats (55,45 % homes i 44,55 % dones), dels quals 628.746 són de països UE (354.370 homes i 274.376 dones), i 1.052.802 són de països no UE (577.959 homes i 474.843 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,99 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de 2011 era de 1.769.773. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 88.225 persones. Cal destacar l’increment de l’afiliació en el regim general, seguint els criteris estadístics anteriors (10.925 afiliades). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment mensual de 2.430 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 197.992 del mes de febrer de 2011 als actuals 207.358. Hi ha una dada que mereix especial atenció i que s’haurà de seguir amb molta atenció en els propers mesos per tal de conèixer l’abast reial del canvi en la normativa laboral i de Seguretat Social del personal al servei de la llar familiar: la disminució de 22.555 persones amb relació al mes de gener.

En les dades estatals del mes de febrer no apareix la distribució percentual per règims, que ha estat substituïda per la variació mensual en percentatge. Cal recordar les dades del mes de gener: el 77,44 % pertanyien al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 10,17 % al règim de la llar familiar, el 12,12 % al d’autònoms, el 0,23% al del mar i el 0,04% al del carbó. Haurem d’esperar a les dades del mes de març per poder efectuar les comparacions pertinents.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (152.313 i 103.973, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (36.736 i 23.054), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (77.267 i 72.765), i dels bolivians, romanesos i equatorians en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (29.585, 14.196 i 10.151).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (369.421, 21,97 %), seguida de Madrid (362.372, 21,55 %), Andalusia (213.144, 12,68 %) i la Comunitat Valenciana (183.263, 10,90 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 20.176 persones, un 5,18 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (389.597, 22,01 %), seguida de Madrid (384.046, 21,70 %), Andalusia (212.803, 12,02 %) i la Comunitat Valenciana (194.007, 10,96 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 224.786 persones (17,03 %), de les quals 154.538 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 186.340 treballadors, un 14,12 %, dels quals 124.505 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 115.544 treballadors, un 8,75 % del total, dels quals 78.354 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 105.657 persones, un 7,97 %, dels quals 62.495 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.230, 29,53 %), del sector de l’hostaleria (40.688, 19,62 %), i del sector de la construcció (28.537, 13,76 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.494). El mes de febrer de 2011 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 232.586 persones (20,49 %), de les quals 161.585 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 194.356 treballadors, un 17,12 %, dels quals 131.084 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupa a 149.774, un 13,20 %, dels quals 93.323 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 126.765 treballadors, un 11,17 % del total, dels quals 89.033 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.420, 27,99 %), del sector de l’hostaleria (38.873, 19,63 %), i del sector de la construcció (30.659, 15,49 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.028).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (270.018), i els marroquins es situen en la segona posició amb 202.528 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (119.623), seguits dels colombians amb 86.783, dels xinesos amb 84.679, dels bolivians amb 78.012, dels italians amb 58.861, dels peruans amb 57.949, dels búlgars amb 52.604, i del treballadors del Regne Unit amb 50.536. Les dades del mes de febrer de 2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (285.913), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 212.649 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (149.761), seguits dels colombians amb 101.203, dels xinesos amb 80.942, dels bolivians amb 79.508, dels peruans amb 65.572, dels italians amb 59.749, i dels búlgars amb 52.560.

3. La mitja del mes de febrer de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 369.421, dels quals 106.136 són de països UE i 263.285 de països no UE.

Per règims, el 79,55 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 8,43 % en el de la llar familiar, el 11,86 % en el d’autònoms i el 0,17 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (35.120, 24.243 i 18.910, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (8.828, 3.521 i 3.218), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.252 i 3.931), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (8.438 i 2.446).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 50.402 (17,15 %), dels quals 39.728 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.753 afiliats (16,93 %), dels quals 35.933 són de països no UE; el tercer lloc és per a la indústria manufacturera, amb 33.509 (11,40 %), dels quals 22.918 són de països no UE, i el quart per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.312 afiliats (11,34 %), dels quals 25.100 son de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.560 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 9 %, el 8,02 %), dels quals 18.286 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.635, 26,56 % del total), de l’hostaleria (9.137, 20,86 %) i de la construcció (4.554, 10,40 %). Les dades del mes de febrer de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 52.048 (17,66 %), dels quals 41.027 eren de països no UE, i el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.481 afiliats (17,46 %), dels quals 37.333 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.768 afiliats (12,47 %), dels quals 28.449 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 36.014 (12,22 %), dels quals 24.963 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.707 (11,77 %), dels quals 27.486 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.474, 25,63 % del total), de l’hostaleria (8.239, 20,16 %) i de la construcció (4.854, 11,88 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.835), seguits dels romanesos (32.751), i els equatorians ocupen la tercera posició (22.866). A continuació trobem els xinesos (22.637), els bolivians (21.404), els italians (19.320), els colombians (16.016), els peruans (14.310), els francesos (12.907), i els pakistanesos (11.848). Les dades del mes de febrer de 2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (51.059), seguits dels romanesos (34.207), i els equatorians ocupaven la tercera posició (28.556). A continuació trobàvem els xinesos (22.253), els bolivians (21.889), els italians (19.780), els colombians (18.614), els peruans (16.084), els francesos (13.117), i els pakistanesos (11.112).

No hay comentarios: