viernes, 2 de diciembre de 2011

El baròmetre de novembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de novembre, fet públic ahir dijous 1 de desembre, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 9 de novembre.

La immigració es considera el cinquè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.6, es a dir 0.7 punts menys que el mes d’octubre), per darrera de l’atur (83.0, es a dir 2 punts més que el mes d’octubre), dels problemes d’índole econòmica (48.2, 2.9 punts menys que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (22.6, 1 punts menys que en el baròmetre d’octubre), i de la sanitat (7.7, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), Li segueixen l’habitatge (6.0), la inseguretat ciutadana (5.8), i l’educació (5.7).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el sisè lloc (1.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes d’octubre), per darrera de l’atur (65.3, 4 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (16.6, 2 punts menys que el mes d’octubre), de “la classe política, els partits polítics” (7.6), "el govern, els polítics i els partits" (1.4), i “la corrupció i el frau” (1.3).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el catorzè lloc (2.0, 1.1 punts menys que en el baròmetre d’octubre), per darrera de l’atur (44.3), dels problemes d’índole econòmica (40.2), “no sap” (9.0), “no contesta” (8.4), la classe política, els partits polítics (8.0), les pensions (8.0), la sanitat (7.1), l’habitatge (5.4), l’educació (5.3), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.2), i els problemes d’índole social (3.4), les preocupacions i situacions personals (3.3), i la inseguretat ciutadana (3.0).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el divuitè lloc (0.4, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.4), els problemes d’índole econòmica (23.7), “no sap” (9.0), “no contesta” (8.4), les pensions (3.2), la classe política, els partits polítics (3.1), la sanitat (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.1), l’educació (2.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.0), els problemes d’indole social (1.3), l’habitatge (1.3), “altres respostes” (0.9), la inseguretat ciutadana (0.6), la corrupció i el frau (0.6), els problemes relacionats amb la joventut (0.5), i la crisi de valors (0.5).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (8.0 i 7.2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (9.4), i les de 45 a 54 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 8.7 de les persones amb estudis primaris, i també son aquestes persones les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (0.6). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers no qualificats (i no agraris), i els aturats (les persones que ja han treballat i les que cerquen la primera ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (11.0), sent el primer grup esmentat abans el que encapçala el pòdium pel que fa a la preocupació personal (0.7).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (9.4), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (0.8).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de novembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008 (cal recordar que l’enquesta es va realitzar poc dies abans de les eleccions generals del 20 de novembre). Si en la primera resposta eren un 7.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 11.8 per als votants de CiU. Els qui van votar nul creuen que la immigració es el problema que li afecta més personalment (2.5). per davant dels votants de CiU (2.0).

No hay comentarios: