martes, 26 de julio de 2011

La reforma de la negociació col•lectiva. Estudi del Reial decret Llei 7/2011, de 10 de juny.

NOTA PRÈVIA.

El text que ara publico és una síntesi del publicat originàriament en el meu blog en versió castellana el 13 de juny.

Amb posterioritat a la publicació, el text del Reial decret llei ha estat convalidat pel Congrés dels Diputats, acordant-se la seva tramitació com a projecte de llei per via d’urgència. La Comissió de Treball i Immigració coneixerà i aprovarà, si escau, el projecte amb competència legislativa plena, i el termini per a la presentació d’esmenes finalitza el 10 de setembre, la qual cosa pot implicar que, si es produeix un avançament del calendari electoral, el projecte de llei no finalitzi la seva tramitació i es mantingui inalterat el text aprovat el 10 de juny. Però, haurem d’esperar per saber què succeirà.

No hay comentarios: