domingo, 20 de marzo de 2011

Novament Salt.

Reprodueixo l'article publicat ahir dissabte en el Diari de Girona i que recull la meva valoració de la situació de Salt.

«S´ha de gestionar la situació a Salt amb criteris de racionalitat»

FRANCESC BENEJAM El professor Eduardo Rojo va ser ahir a Girona per impartir una conferència en el marc de les jornades sobre la reforma de la llei d'estrangeria. En finalitzar la seva ponència, va oferir les seves impressions a Diari de girona sobre la problemàtica que es viu a Salt.

Com veu el cas concret de Salt. Creu que s'ajusta a la realitat d'aquest país en matèria d'immigració?

Crec que a Salt la situació no reflecteix la realitat d'aquest país, sinó que és un cas especial, com també passa a l'Hospitalet o a Vic. Cada realitat és diferent, i Salt de moment ha sabut portar molt bé tots els problemes derivats de l'arribada massiva de nouvinguts. Penso que a partir d'ara s'ha de gestionar la situació amb criteris de racionalitat, amb mesures com ara el nou Pla d'Integració, una bona eina que s'ha de posar en marxa al més aviat possible.

Creu que els últims episodis ajuden a afavorir un procés de regulació i normalització?

Aquests episodis han passat a Salt, però també podrien haver passat en altres llocs, i sovint, perquè passen a un lloc amb diferents sensibilitats, es tendeix a magnificar-ho més. A vegades el ressò d'un problema o conflicte porta encara a més problemes o conflictes.

Quin paper hi juguen les administracions i les entitats?

És importantíssim. L'Ajuntament ho ha gestionat bé, i les diferents entitats i organitzacions no governamentals han fet i estan fent una feina excel•lent per evitar problemàtiques pitjors.

No hay comentarios: