viernes, 28 de enero de 2011

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2010.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2010, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.603,400 persones, amb 2.508.100 ocupades i 1.095.400 aturades, mentre que 1.125.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.729.100, amb un descens en sèrie interanual de 31.000 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del tres trimestres anteriors del 2010 que trencaren amb la dels increments que es venien produint des de feia molts trimestres.

Si comparem amb les dades del tercer trimestre, la població activa estrangera ha disminuït en 71.000 persones i en sèrie interanual la disminució es de 20.100. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 54.300 persones sobre el trimestre anterior i ha augmentat en 152.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 76,20 %, més de 18 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,72 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha minvat un 1,05 %, mentre que el creixement de la població espanyola ha estat del 0,07 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona s’incrementa en un 0’28 %, i la de la població estrangera en un 0,08 %.

La taxa d’atur és del 30,40 %, es a dir més de 11,9 punts per sobre de l’espanyola (18,47 %). Durant el quart trimestre la desocupació autòctona va disminuir en 105.0000 persones, i l’estrangera va créixer en 16.900.

Durant el quart trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 50.700 persones, i el d’estrangers ha estat de 88.000 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 39.200 persones, la població aturada s’apuja en 19.100 i la inactiva s’incrementa en 11.000. Per la seva part, la població ocupada espanyola disminueix en 198.600 persones, la població aturada s’incrementa en 351.000, i la inactiva minva en 52.100 persones.

No hay comentarios: