jueves, 23 de diciembre de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà el dimarts 21 de desembre les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de novembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi ha un total de 1.827.754 afiliats, dels quals 669.931 són de països UE (388.585 homes i 281.346 dones), i 1.175.894 són de països no UE (642.599 homes i 515.224 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,91 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de novembre de 2009 era de 1.863.344. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 35.590 persones Cal destacar també com a dada significativa el descens de l’afiliació en tots els règims, destacant el regim general per tercer mes consecutiu (25.585). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 199.099 del mes de novembre de 2009 als actuals 199.978.

Per règims, el 65,22 % pertany al general, el 9,79 % al règim de la llar familiar, el 13,75 % a l’agrari, el 10,94 % al d’autònoms, el 0,26% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de novembre de 2009 els següents: el 66,20 % pertanyien al general, el 9,39 % al règim de la llar familiar, el 13,43 % a l’agrari, el 10,69 % al d’autònoms, el 0,26% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (167.773 i 120.735, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (31.820 i 22.324), dels romanesos i marroquins en l’agrari (84.736 i 70.782), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (34.081 i 20.089).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (405.391, 22,18 %), seguida de Madrid (393.542, 21,53 %), Andalusia (213.932, 11,70 %) i la Comunitat Valenciana (200.645, 10,98 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 5.862 persones, un 1,43 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (411.253, 22,07 %), seguida de Madrid (399.433, 21,44 %), Andalusia (214.570, 11,52 %) i la Comunitat Valenciana (206.137, 11,06 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 245.849 (20,62 %), de les quals 170.9579 son de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 200.653 treballadors, un 16,83 % dels quals 136.299 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 166.698, un 13,98 %, dels quals 104.769 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 134.083 treballadors, un 11,25 % del total, dels quals 95.082 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.191, 27,60 %), del sector de l’hostaleria (39.339, 19,67 %), i del sector de la construcció (32.416, 16,21 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.517). El mes de novembre de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 245.044 persones (19,87 %), de les quals 171.283 eren de països no UE; li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 203.251 treballadors, un 16,48 % dels quals, 139.284, eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 200.096, un 16,22 %, dels quals 139.284 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars agrupaven a 139.211 treballadors, un 11,29 % del total, dels quals 100.790 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.493, 25,86 %), i la del sector de la construcció (38.510, 19,34 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 28.257).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (290.673), i els marroquins es situen en la segona posició amb 216.943 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (162.345), seguits dels colombians amb 107.987, dels xinesos amb 82.859, dels bolivians amb 80.032, dels peruans amb 69.169, dels italians amb 61.439, i dels búlgars amb 53.727. Les dades del mes de novembre de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (279.978), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 226.594 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (189.063), seguits dels colombians amb 118.358, dels peruans amb 74.834, dels xinesos amb 73.812, dels bolivians amb 70.257, dels italians amb 61.668, i dels portuguesos amb 60.780.

3. La mitja del mes de novembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 405.391, dels quals 112.102 són de països UE i 293.288 de països no UE.

Per règims, el 76,33 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,94 % en el de la llar familiar, el 4,57 % en l’agrari, el 10,01 % en el d’autònoms i el 0,16 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de novembre de 2009 eren els següents: el 77,32 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,54 % en el de la llar familiar, el 4,50 % en l’agrari, el 9,47 % en el d’autònoms i el 0,16 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (43.004, 26.493 i 26.042, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.404, 3.507 i 3.225), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.597 i 4.578), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.496 i 4.126).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 54.717 (17,68 %), dels quals 43.269 són de països no UE, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.557 afiliats (17,31 %), dels quals 39.066 són de països no UE; el tercer lloc es, per primera vegada, i d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.740 afiliats (12,52 %), dels quals 30.160 son de països no UE, i el quart és per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.296 (12,38 %), dels quals 30.482 són de països no UE; En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.050 (11,97 %), dels quals 25.845 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.285, 25,35 % del total), de l’hostaleria (8.140, 20,06 %) i de la construcció (5.030, 12,40 %). Les dades del mes de novembre de 2.009 eren les següents: en el règim general de SS, el primer lloc corresponia a al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.107 afiliats (17,01 %), dels quals 39.882 eren de països no UE; el segon lloc era per l’hostaleria, amb 53.690 (16,88 %), dels quals 42.368 eren de països no UE; els afiliats en el sector de la construcció eren 46.961 (14,77 %), dels quals 37.248 eren de països no UE i ocupaven el tercer lloc; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.911 afiliats (12,24 %), dels quals 30.647 eren de països no UE; en cinquè lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 38.853 (12,22 %), dels quals 27.531 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.335, 23,97 % del total), de l’hostaleria (7.100, 18,23 %) i de la construcció (6.094, 15,65 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (54.059), seguits dels romanesos (35.311), i els equatorians ocupen la tercera posició (31.268). A continuació trobem els xinesos (22.984), dels bolivians (22.077), dels italians (20.259), dels colombians (19.914), dels peruans (16.905), dels francesos (13.317), dels pakistanesos (12.077), dels argentins (11.785), i dels alemanys (7.860). Les dades del mes de novembre de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (57.594), seguits dels equatorians (37.075), dels romanesos (33.635), dels colombians (21.415), dels xinesos (20.843), dels italians (20.080) dels bolivians (19.744), dels peruans (18.149), dels francesos (13.486), dels argentins (12.686), dels pakistanesos (11.118), i dels alemanys (7.927).

No hay comentarios: