martes, 21 de septiembre de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost de 2010.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dimarts 21 de setembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d'agost.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost, hi ha un total de 1.877.935 afiliats, dels quals 670.267 són comunitaris (383.490 homes i 663.375 dones), i 1.207.667 són extracomunitaris (663.375 homes i 544.292 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,95 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de 2009 era de 1.915.328. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 37.393 persones Cal destacar també com a dada significativa el descens de l’afiliació en el regim general (12.421), que trenca la línia positiva mantinguda des del mes de febrer. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 203.188 del mes d’agost de 2009 als actuals 199.473, i cal fer especial esment del fet que el mes d’agost ha trencat la línia positiva d’augment de l’afiliació dels cinc mesos anteriors.

Per règims, el 67,65 % pertany al general, el 9,64 % al règim de la llar familiar, el 11,77 % a l’agrari, el 10,62 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’agost de 2009 eren els següents: el 68,54 % pertanyien al general, el 9,09 % al règim de la llar familiar, el 11,43 % a l’agrari, el 10,61 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (432.299, 23,02 %), seguida de Madrid (395.945, 21,08 %), Andalusia (210.313, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (196.238, 10,45 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 4.793 persones, un 1,10 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (437.092, 22,82 % %), seguida de Madrid (407.341, 21,27 %), Andalusia (210.426, 10,99 %) i la Comunitat Valenciana (201.292, 10,51 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 307.389 persones (24,20 %), de les quals 206.561 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 205.934 treballadors, un 16,21 % dels quals 140.621 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 170.047, un 13,39 %, dels quals 108.908 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 145.938 treballadors, un 11,49 % del total, dels quals 104.973 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.810, 27,48 %), del sector de l’hostaleria (40.579, 20,34 %), i del sector de la construcció (32.684, 16,39 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 23.698). El mes d’agost de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 302.471 persones (23,04 %), de les quals 204.267 eren no comunitaris; el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes ocupava a 207.555 treballadors, un 15,81 % dels quals eren extracomunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 208.323, un 15,87 %, dels quals 137.251 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.895, 25,54 %), i de la construcció (41.112, 20,23 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 30.258).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (280.233), i els marroquins es situen en la segona posició amb 217.692 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (175.463), seguits dels colombians amb 118.220, dels xinesos amb 81.794, dels bolivians amb 81.161, dels peruans amb 72.927, dels italians amb 66.588, i dels búlgars amb 52.864. Les dades del mes d’agost de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (265.144), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 230.420 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (202.205), seguits dels colombians amb 129.325, dels peruans amb 78.882, dels xinesos amb 74.135, dels bolivians amb 70.227, dels italians amb 67.366, i dels portuguesos amb 60.472.

3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 432.299, dels quals 117.120 són comunitaris i 315.179 són extracomunitaris.

Per règims, el 77,67 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,52 % en el de la llar familiar, el 4,36 % en l’agrari, el 9,26 % en el d’autònoms i el 0,18 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’agost de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 71.444 (21,28 %), dels quals 54.378 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.314 afiliats (17,37 %), dels quals 42.268 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 40.088, (11,94 %), dels quals 32.147 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.118 afiliats (12,54 %), dels quals 33.357 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.101 (11,05 %), dels quals 25.975 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.152, 25,35 % del total), de l’hostaleria (8.288, 20,70 %) i de la construcció (5.087, 12,70 %). Les dades del mes d’agost de 2.009 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 69.215 (20,18 %), dels quals 52.467 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.971 afiliats (17,19 %), dels quals 42.942 eren no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció eren 48.043 (14,01 %), dels quals 38.332 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.295 afiliats (12,33 %), dels quals 33.757 eren extracomunitaris; en cinquè lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 39.201 (11,43 %), dels quals 28,885 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.420, 23,95 % del total), i del sector de la construcció (6.417, 16,31 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (58.460), seguits dels romanesos (37.483), i els equatorians ocupen la tercera posició (34.853). A continuació trobem els xinesos (22.829), dels bolivians (22.795), dels colombians (22.357), dels italians (20.890), dels peruans (17.983), dels francesos (13.605), dels argentins (13.010), dels pakistanesos (12.725), i dels dominicans (8.453). Les dades del mes d’agost de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (61.391), seguits dels equatorians (40.399), dels romanesos (35.471), dels colombians (23.847), dels italians (21.011), dels xinesos (20.623), dels bolivians (19.925), dels peruans (19.526), dels francesos (14.046), dels argentins (13.838), dels pakistanesos (11.640), i dels dominicans (8.596).

No hay comentarios: