domingo, 25 de octubre de 2009

El baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona. Les preocupacions dels barcelonins.

El darrer baròmetre del Ajuntament de Barcelona, del primer semestre de 2009 constata el creixement de la preocupació dels ciutadans pels problemes associats a l’atur i les condicions de treball, i la inseguretat, i la disminució de la preocupació pels problemes associats a la immigració.

A la pregunta de quin considera l’enquestat que és el problema més greu que té la ciutat (només una resposta), l’atur i les condicions de treball es situa en primer lloc (18.0, més de 10 punts que en el baròmetre de juny de 2008, però 0.8 punts menys que en el de desembre), per davant dels problemes d’inseguretat (14.8, amb un increment semestral de 4.4 punts), de la immigració (7.9, es a dir 3.9 punts menys que en el baròmetre anterior), de la neteja (6.8, 0.3 punts menys), i dels transports, infraestructures i comunicacions (6.6, 0.5 punts menys).

Quan es pregunta als enquestats quin és el problema més greu a Catalunya, els vinculats a la immigració es situa en el quart lloc (8.1, amb una disminució de 2.7 punts sobre el baròmetre anterior), per darrera de l’atur i les condicions de treball (29.3, 20 punts mes que fa un any i o.1 punts menys que en el baròmetre de desembre), dels problemes econòmics (1.6 punts menys que en el semestre anterior), i del finançament (8.6)

Quan l’àmbit geogràfic de la pregunta es Espanya, l’atur i les condicions de treball es mantenen en el primer lloc (33.9, 26.4 punts més que en el mes de juny de 2008, i 0.9 punts més que en el baròmetre de desembre), per davant dels problemes econòmics (20.9, amb un descens de 3.4 punts sobre les dades del baròmetre anterior), dels aspectes polítics (8.6, 1.6 punt més), de la gestió política del govern (6.5, 3.6 punts més) i de la immigració (5.3, amb una disminució de 0.8 punts).

A l’últim, quan es pregunta a l’enquestat quin és el problema que li afecta més, la immigració baixa fins el tretzè lloc (1.9), per darrera, entre d’altres de l’atur i les condicions de treball (18.0), els problemes econòmics (13.5), cap (12.6), no sap (9.1), i els problemes personals (5.1).

No hay comentarios: