viernes, 8 de mayo de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d'abril, fet públic ahir dijous 7 de maig, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però menys que en anteriors baròmetres i cada vegada menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (16.1, es a dir 1.7 punts més que el mes de març) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75.7, es a dir 0.5 punts més que el mes de març), i dels problemes d’índole econòmica (54.1, 2.1 punts més que en el baròmetre anterior). El segueixen el terrorisme (16.0, 3.4 punts menys que el mes anterior), l’habitatge (11.3), la inseguretat ciutadana (11.1), i “la classe política, els partits polítics” (8.8.),

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el quart lloc (3.0.creixent 0.2 punts sobre el baròmetre del mes de març), per darrera de l’atur (52.9, 0,4 punts menys que en el baròmetre anterior), i dels problemes d’índole econòmica (26.4, 0.8 punts menys), El segueixen “la classe política, els partits polítics” (2.9). "el govern, els polítics i els partits" (2.6), “no sap” (1.9) i el terrorisme (1.8).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al vuitè lloc (5.0, 1.3 punts més que en el baròmetre de març), per darrera dels problemes d’índole econòmica (43,6), l’atur (38.9), l’habitatge (11,3), "no contesta" (9.5), la inseguretat ciutadana (8.3) “no sap” (7.8)i les pensions (6.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al dotzè lloc (1.1, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (29.1), els problemes d’índole econòmica (28.2), “no contesta” (9.5), "no sap" (7.8), les pensions (4.2), l’habitatge (3.5), la inseguretat ciutadana (2.6), l'educació (2.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2,0), les preocupacions i situacions personals (1.9), i la sanitat (1.4). .

Hi ha una petita avantatge sobre la preocupació per la immigració entre les dones en relació amb els homes (16.2 i 16.0) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades (20.2); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (1.5). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1,6).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els aturats i els capatassos i obrers no qualificats els que manifesten més preocupació general per la immigració (20.8 i 20.6 respectivament), Els que estan personalment més preocupats són el personal administratiu, comercial i de serveis (2.5).

Per status socioeconòmic, las noves classes mitges (assalariats no manuals) són les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 17.5 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers qualificats són els que consideren que és el problema principal (6.1), i són els assalariats no manuals els que consideren que és el problema que els afecta més directament (1,6).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 16.1 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 35.9 en el cas dels votants de CiU i un 20.0 en les persones que van votar en blanc. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (5.1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.1.

Cal destacar, com a novetat del darrer baròmetre, la incorporació de dues noves preguntes sobre quins són els principals problemes als que el govern espanyol dedica més atenció. Quan es pregunta quins són els tres primers, la immigració es situa en sisè lloc (6.2), per darrera dels problemes d’índole econòmica (30.9), “no sap” (23.3), “l’atur” (21.0), “no contesta” (11.6), i el terrorisme (8.9). Si la qüestió tracta sobre el problema principal, la immigració es manté en el sisè lloc (3.4), per darrera de “no sap” (23.3), els problemes d’índole econòmica (22.2), l’atur (13.0), “no contesta” (11.6), i “als seus propis interessos” (4.6).

No hay comentarios: