martes, 20 de enero de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre de 2008.

El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dimarts les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de desembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de desembre, hi ha un total de 1.938.632 estrangers afiliats, dels quals 653.173 són comunitaris i 1.285.459 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,64 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2007 era de 2.033.036. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 94.404, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 213.248 persones.

Per règims, el 69 % pertany al general, el 8,79 % al règim de la llar familiar, el 10,32 % a l’agrari, l’11,56 % al d’autònoms, el 0,23% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (435.996, 22,49 %), seguida de Madrid (427.160, 22,03 %), Comunitat Valenciana (218.447, 11,27 %) i Andalusia (207.699, 10,71 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 18.463 persones, un 4,06 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (246.030), i els romanesos ocupen la segona posició amb 235.676 treballadors. Els equatorians es situen en la tercera posició (227.110), seguits dels colombians amb 136.364, dels peruans amb 82.863, dels xinesos amb 71.129, dels portuguesos amb 69.039, dels italians amb 65.663, i dels bolivians amb 62.965.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 246.468, un 18,43 %, dels quals 169.575 són no comunitaris; d’hostaleria (246.355, 18,42 % %), dels quals 1178.217 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (211.186, 15,79 %), dels quals 145.929 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (56.950, 25,41 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (43.304), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (52.655, 23,49 %).


3. La mitja del mes de desembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 435.996, dels quals 113.619 són comunitaris i 322.377 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 55.189 (16,08) %), dels quals 44.804 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el primer lloc correspon a l’activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 59.985 (17,48 %), dels quals 42.817 són no comunitaris; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor, 59.586 (17,36 %), dels quals 44.741 són no comunitaris; el quart lloc correspon a l’hostaleria, 54.437 (15,86 %), dels quals 43.682 són no comunitaris; i en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, 46.756 (13,62 %), dels quals 34.186 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (8.690, 20,70 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.424, 22,45 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (63.803), seguits dels equatorians (44.565), dels romanesos (30.644), dels colombians (24.161), dels italians (21.118), dels xinesos (20.347), dels peruans (20.306), dels bolivians (18.067), dels francesos (14.396), dels argentins (13.808), dels pakistanesos (11.191), i dels portuguesos (8.860).

No hay comentarios: