jueves, 4 de diciembre de 2008

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de novembre, fet públic avui dijous 4 de desembre, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però no a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (20,3, es a dir 4.2 punts menys que el mes d’octubre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (71.5, es a dir 6.6. punt més que el mes d’octubre) i dels problemes d’índole econòmica (58.1, 3.4 punts més que en el baròmetre anterior), i per davant del terrorisme (21.7), l’habitatge (16.7), la inseguretat ciutadana (11.4), “la classe política, els partits polítics” (6.8), l’educació (4.5) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.0).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el tercer lloc (4.7, baixant 1.1 punts sobre el baròmetre del mes d’octubre), per darrera de l’atur (45.3, 7.2 punts més que en el baròmetre anterior) i dels problemes d’índole econòmica (28.7, 1.6 punts menys); el segueixen l’habitatge (3.1.), el terrorisme (2.7), “la classe política, els partits polítics” (2.5), i “no sap” (1.9).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al vuitè lloc (5.3, 1.6 punts menys que en el baròmetre d’octubre), per darrera dels problemes d’índole econòmica (50.2), l’atur (34.8), l’habitatge (15.1), la inseguretat ciutadana (8.6), “no sap” (7.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.6) i les pensions (5.4). El segueixen “cap” (5.2) i l’educació (4.5).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al dotzè lloc (1.5, 0.4 punt menys que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (31.4), l’atur (23.4), “no sap” (7.4), l’habitatge (6.6), “cap” (5.2), les pensions (4.2), la inseguretat ciutadana (2.5), les preocupacions i situacions personals (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.2 ), “no contesta” (2.1), i l’educació (1.7).

La immigració torna a preocupar més als homes que a les dones (20.4 i 20.2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, així com a les persones de edat compreses entre els 35 i 44 (24.2); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important segueix sent la compresa entre els 35 i 44 anys (2.4). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.5).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors i els obrers no qualificats els que manifesten més preocupació general per la immigració (26.1 i 25.3, respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els comerciants i petits empresaris (2.0)

Les noves classes mitges (assalariats no manuals) i els obrers qualificats són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 23.1 i 20.7 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya. Els obrers no qualificats són els que consideren que és el problema principal (5.4), i són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les més preocupades a títol personal (1.7).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 20.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 26.3 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants en blanc els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (3.0), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.5.

No hay comentarios: