martes, 18 de noviembre de 2008

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2008.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dimarts les dades generals d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social corresponents al mes d’octubre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos d’agost setembre i octubre segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

2. Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre, hi ha un total de 2.059.547 estrangers afiliats, dels quals 702.592 són comunitaris i 1.356.955 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 0,70 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2007 era de 2.033.036. Es a dir, en els últims deu mesos s’ha produït un increment de 14.295, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 102.333 persones.

Per règims, el 70,46 % pertany al general, el 8,17 % al règim de la llar familiar, el 9,80 % a l’agrari, l’11,28 % al d’autònoms, el 0,26% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (464.983, 22,58 %), seguida de Madrid (441.695, 21,45 %), Comunitat Valenciana (225.881, 10,97 %) i Andalusia (211.337, 10,26 %). A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 3.562 persones, un 0,77 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (258.649), i els romanesos passen a la segona posició amb 254.993 treballadors. Els equatorians es situen aquest mes en la tercera posició (245.124), seguits dels colombians amb 147.238, dels peruans amb 86.346, dels portuguesos amb 75.182, dels xinesos amb 70.726, dels italians amb 69.927, i dels bolivians amb 63.268.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 290.095, un 19,99 %, dels quals 200.953 són no comunitaris; d’hostaleria (277.225, 19,10 % %), dels quals 197.410 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (227.543, 15,68 %), dels quals 158.520 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (62.297, 26,82 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (47.468), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (52.952, 22,80 %).


3. La mitja del mes d’octubre del nombre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 464.983, dels quals 121.156 són comunitaris i 343.826 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 63.478 (17,06) %), dels quals 51.602 són no comunitaris, i passen a ocupar el segon lloc; el primer lloc correspon a l’activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 65.747 (17,67 %), dels quals 47.387 són no comunitaris; el tercer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor, 61.936, (16,65 %), dels quals 46.599 són no comunitaris; el quart lloc correspon a l’hostaleria, 61.714 (16,59 %), dels quals 48.946 són no comunitaris; i en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, 50.263 (13,51 %), dels quals 37.038 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (9.536, 22,12 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.502, 22,04 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (69.611), seguits dels equatorians (47.807), dels romanesos (33.255), dels colombians (26.240), dels italians (22.081), dels peruans (21.084), dels xinesos (20.438), dels bolivians (18.033), dels francesos (14.822), dels argentins (14.666), dels pakistanesos (12.489), i dels portuguesos (9.762).

No hay comentarios: