jueves, 28 de agosto de 2008

El baròmetre semestral de l’Ajuntament de Barcelona. Les preocupacions dels barcelonins.

El darrer baròmetre del Ajuntament de Barcelona, del primer semestre d’enguany, fet públic el 8 d’agost, constata, el creixement de la preocupació dels ciutadans pels problemes associats a la immigració i la inseguretat.

A la pregunta de quin considera l’enquestat que és el problema més greu que té la ciutat (només una resposta), la immigració es situa en primer lloc (15.1, es a dir 5.8 punts més que en el baròmetre anterior), per davant dels problemes d’inseguretat, (13.6, amb un increment de 3.1 punts), de l’accés a l’habitatge (9.0, amb un descens de 5.6 punts) i de l’atur/condicions de treball (7.9, amb un increment de 5.5 punts)

Quan es pregunta als enquestats quin és el problema més greu a Catalunya, els vinculats a la immigració es mantenen en el primer lloc (13.6, amb un increment de 6.1 punts sobre el baròmetre anterior), però immediatament apareixen en segon lloc els problemes econòmics (12.4, amb un increment de 6 punts), i per darrera trobem l’atur/condicions de treball (9.3, amb un increment de 4.2 punts) i la xarxa viària, transports i infraestructures (9.1, amb un descens de 9.8 punts).

A l’últim, quan l’àmbit geogràfic de la pregunta es Espanya, els problemes econòmics, de la mateixa manera que succeeix en els darrers baròmetres del CIS, es situen en primer lloc (29.0, amb un increment de 23.6 punts sobre les dades del baròmetre anterior), seguits de l’atur/condicions de treball (13.5, amb un increment de 7.4 punts), i baixant la problemàtica de la immigració al tercer lloc (11.1, amb un increment de 3 punts).

No hay comentarios: