martes, 22 de julio de 2008

Dades detallades d’afiliació de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny de 2008.

Les dades més destacades, fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 22 de juliol, són les següents:

1. A tota Espanya, a 30 de juny hi ha un total de 2.128.384 estrangers afiliats, dels quals 725.948 són comunitaris i 1.402.436 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,6 %. Cal recordar que a 31 de desembre de 2007 hi havia un total de 1.981.106. Es a dir, en els últims sis mesos s’ha produït un increment de 147.278 afiliats,

Per règims, el 72,42 % pertany al general, el 7,69 % al règim de la llar familiar, el 8,51 % a l’agrari, l’11,11 % al d’autònoms, el 0,23% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (485.784, 22,62 %), seguida de Madrid (454.980, 21,19 %), Comunitat Valenciana (240-029, 11,18 %) i Andalusia (226.723, 10,56 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (277.798), i els equatorians recuperen la segona posició amb 259.424 treballadors. Els romanesos ocupen la tercera posició (257.377), seguits dels colombians amb 154.524, dels peruans amb 83.742, dels portuguesos amb 79.370, dels italians amb 73.635, i del xinesos amb 66.769.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, que tot i que perd 16.451 sobre el mes anterior, ocupa a 343.061, un 22,21 %, dels quals 238.719 són no comunitaris; d’hostaleria (299.770, 19,41 %, amb un important increment de 12.665 afiliats en sèrie mensual), dels quals 209.693 són no comunitaris; i d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses (237.391, 15,37 %), dels quals 165.457 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (68.981, 28,97 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (52.721), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor (52.645, 22,11 %).


2. El nombre total d’afiliats estrangers a Catalunya a 30 de juny és de 485.628, dels quals 127.371 són comunitaris i 358.2577 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS. destaca el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, 74.022 (18,72 %), dels quals 60.296 són no comunitaris; activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, 69.138, (17,49 %), dels quals 50.244 són no comunitaris; de l’hostaleria, 69.138 (17,26 %, amb un increment en sèrie mensual de 3.451), dels quals 52.863 són no comunitaris; del comerç i de reparació de vehicles de motor, 62.917, (15,91 %), dels quals 47.004 són no comunitaris; i de la indústria manufacturera, 52.418 (13,26 %), dels quals 38.808 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (10.658, 24,22 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor (9.511, 21,61 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (77.783), seguits dels equatorians (50.576), dels romanesos (35.202), dels colombians (27.300), dels italians (22.816), dels peruans (20.758), dels xinesos (19.812), dels bolivians (16.755), dels argentins (15.610), dels francesos (15.313), dels pakistanesos (13.184), i dels portuguesos (10.533).

No hay comentarios: