lunes, 4 de febrero de 2008

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener de 2008.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials avui dilluns 4 de febrer de 2008.

Pel que fa a la població estrangera, les dades més destacades són les següents:

El nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social a 31 de gener és de 2.003.839, amb un increment de 22.733 sobre el mes anterior.

Hi ha un total de 1.316.398 treballadors extracomunitaris (increment de 7.379) i 687.441 comunitaris (increment de 15.354), amb un creixement global en sèrie interanual del 8.47 %.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 382.201. D’aquest nombre, el 40,9 % són estrangers (156.396).

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.


2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen també al mes de desembre i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials avui dilluns.

Les dades més destacades son les següents:
A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 240.707 (11,1 % del total). 66.134 són comunitaris i 174.573 extracomunitaris. Increment interanual de 66.883 persones.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 46.407 (16,4 % del total). 9.282 són comunitaris i 37.125 extracomunitaris. Increment interanual de 8.787 persones. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre de 2007: 152.669. Increment interanual del 47,9 %. 39.076 aturats són comunitaris i 113.593 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 9.92 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,12 % si es tracta de la prestació contributiva, del 5,49 % en cas de subsidi, 3,89 % en la renda activa d’inserció, i 1,44 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 72,03 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 134,1 milions d’euros, un 9,5 % de la despesa total.

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la ciutat de Madrid és la primera (16,48 %), seguida de Barcelona (15,22), Illes Balears (7,96 %) Alacant (5,45 %) i Girona (4,55 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (36.556, un 23,95), i els segueixen els equatorians (19.126, 12,59 %), els colombians (11.892, 7,79 %), els romanesos (11.340, 7,43 %), i els italians (5.423, 3,55 %).

No hay comentarios: