jueves, 7 de julio de 2016

El baròmetre del CIS del mes de juny. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes dejuny, fet públic avui, dijous 7 de juliol, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, disminueix per la corrupció i el frau, augmenta per la situació econòmica, així com també per la immigració. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 11 de juny.
 

La immigració es considera l’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.3, 0.4 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (76.4, 1.1 punts més que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (44.9, 1.8 punts menys que el mes de maig), els problemes  d'índole econòmica (25.1, 1.5 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (21.1, 0.2 punts menys que en el baròmetre de juny), dels problemes d’indole social (11.6), de la sanitat (10.0), de l’educació (9.7), d’altres respostes (5.6), la manca de govern (4.8), i dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació.                      (4.8).  

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el setzè lloc (0.4, la mateixa puntuació que en el baròmetre del mes de maig) per darrere de l'atur (52.0, 1.6 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (17.0),  dels "polítics en general, els partits i la política” (8.1), dels problemes d'índole econòmica (7.8), dels problemes d’índole social (2.1), de la manca de govern (1.9), ), d’altres respostes (1.6), del Govern i els partits concrets (1.5), “no sap” (1.0), de la sanitat (0.9), de l’educació (0.6),  de la crisi de valors (0.6), dels problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (0.6), dels problemes relacionats amb la joventut  (0.5), i de la inseguretat ciutadana (0.4).          

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-quatrèlloc (0.7, 0.5 punts menys que el mes de maig), per darrere de l'atur (44.3), els problemes d'índole econòmica (25.4), la corrupció i el frau (15.1), la sanitat (10.2), l’educació (9.8), “els polítics en general, els partits i la política” (8.9), “no sap” (7.7), els problemes d'índole social (7.0), els problemes relacionats amb la  qualitat de l'ocupació (6.7), “cap” (6.7), les pensions (6.7), les preocupacions i situacions personals (4.3), altres respostes (3.7), les retallades" (2.9), els problemes relacionats amb la joventut (2.6), “no contesta” (2.6),  la inseguretat ciutadana (2.3),  la manca de govern (2.1), la pujada de l’IVA (1.4), la crisi de valors (1.2), el govern i els partits polítics (1.0), l’Administració de Justícia (1.0), i els problemes relacionats amb els autònoms (0.9).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-cinquè  lloc (0.3, la mateixa puntuació que en el baròmetre de maig), per darrere de l'atur (33.4), els problemes d'índole econòmica (11.5), no sap" (7.7), la corrupció i el frau (6.7), “cap” (6.6), l’educació (4.4), les pensions (4.1), els polítics en general, els partits i la política (3.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.1), la sanitat (3.0),  "no contesta” (2.6), els  problemes d'índole social (2.5), les preocupacions i situacions personals (1.9), altres respostes (1.4), les retallades (0.9), la manca de govern (0.9), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), la inseguretat ciutadana (0.6), la crisi de valors (0.5), la pujada de l’IVA (0.5), els problemes relacionats amb els autònoms (0.5), el govern i els partits polítics (0.4). i l’habitatge (0.3).

2. Hi ha preocupació superior per la immigració entre els homes en relació ambles dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.4 i 3.2). Són els grups de persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys, les més preocupades amb caràcter general (5.2), i és el grup de 35 a 44 anys el qui considera que es el principal problema personal (0.6).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 6.1 de les persones amb estudis d’educació secundària primera etapa, sent el grup de persones amb estudis de formació professional el qui es troba més preocupat personalment (0.7). Segons la condició socioeconòmica dels enquestatsés el grup del obrers no qualificats (agraris i no agraris) el qui manifesta més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.8), sent el grup dels capatassos i obrer qualificats (no agraris) el qui creu que és el seu problema personal més rellevant  (2.0).

Per estatus socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.8), sent el grup dels obrers qualificats el qui creu que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015, cal dir que els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els qui van votar en blanc (9.7), i són els votants d’ERC el qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (1.8).

1 comentario:

Emilio y Sandra dijo...

La verdad es que hay muchas preocupaciones.

Sobre todo porque venimos de unas segunda elecciones y no sé si llegaremos a las terceras.......

Esto es tremendo!

Emilio Murias Aumente
https://muriasdigital.es/