lunes, 31 de diciembre de 2007

Les preocupacions dels espanyols.

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat recentment l’avenç provisional de resultats del baròmetre corresponents al mes de novembre de 2007 (estudi 2742).


La immigració es considera el cinquè problema que existeix actualment a Espanya 28.6) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (40.1), l’habitatge 32.9), els problemes d’índole econòmica (29.4) i el terrorisme (29.4). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (14.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (12.2), i “la classe política, els partits polítics” (10.3).


Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el quart lloc (11.6), per darrera de l’atur (18.6), l’habitatge (13.5), els problemes d’índole econòmica (12.8) i el terrorisme (11.8); el segueixen la classe política i els partits polítics (5.0), la inseguretat ciutadana (4.0) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.8).


Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al setè lloc (9.3), per darrera dels problemes d’índole econòmica (30.3), l’habitatge (22.7), l’atur (18.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (12.8), la inseguretat ciutadana (10.7), i “no sap” (9.7); el segueixen les pensions (7.7) i “cap” (6.5).


Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al novè lloc (3.7), per darrera dels problemes d’índole econòmica (18.0), l’habitatge (13.4), l’atur (11.3), “no sap” (9.7), “cap” (6.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (6.4), les pensions (5.6) i la inseguretat ciutadana (3.9.).


La immigració preocupa més als homes que a les dones (30,2 i 27,1, quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya), així com a les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys (31,2). Però quan es pregunta quin es el principal problema personal, la immigració solament es considerada així pel 4,5 de les persones entre 45 i 54 anys.


D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2004, i dic això pel debat recentment suscitat a Catalunya amb ocasió d’un vídeo de CiU. Si en la primera resposta eren un 28,6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 48,7 en el cas dels votants de CiU; en la segona els percentatges són del 11,6 i 28,2; en la tercera, del 9,3 i del 17,9. A l’últim, cal fer especial esment del fet que el 10,3 dels votants de CiU creuen que la immigració es el problema que els afecta més, mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 3,7.

No hay comentarios: