jueves, 5 de diciembre de 2013

El baròmetre del CIS del mes de novembre. Les preocupacions dels espanyols.1. El  darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de novembre, fet públic el dimecres 4 de desembre, constata que es manté la preocupació dels ciutadans per l’atur i la corrupció i el frau i pels polítics en general, que disminueix per la situació econòmica, i també que la immigració té poca importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 13 de novembre.    


La immigració es considera el tretzèproblema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (3.0, 0.2 punts menys que el mes d’octubre ), per darrere de l'atur (77.7, 0.3 punts més que el mes d’octubre) , els problemes  d'índole econòmica (31.1, 1.6 punts menys que en el baròmetre anterior), la corrupció i el frau (31.8, 0.5 punts més que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (29.7, 1.1 punts més que en el baròmetre de setembre), de la sanitat (13.0, 0.4 punts més que el mes anterior), de l’educació (11.8), dels problemes d’indole social (5.9),  d’altres respostes (5.2), de les retallades (5.2), del govern i partits polítics concrets (4.0), de les pensions (3.0), i de la crisi de valors (3.0).   
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el dotzèlloc  (0.6, la mateixa puntuació que enel baròmetre del mes d’octubre), per darrere de l'atur (56.5, 2.1 punts més que en el baròmetre anterior), de "la corrupció i el frau" (11.6),  dels "polítics en general, els partits i la política” (11.2), dels problemes d'índole econòmica (9.7), del Govern i els partits concrets (1.6) dels problemes d’índole social (1.1), de la sanitat (0.7), les retallades (0.6), “altres respostes” (1.0), la crisi de valors (0.8), i les pensions (0.6).  

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-tresè lloc (0.8, la mateixa puntuació que el baròmetre d’octubre), per darrere de l'atur (49.7), els problemes d'índole econòmica (29.2), la sanitat (11.5), l’educació (10.4), “els politics en general, els partits i la política” (10.0), la corrupció i el frau (8.0), les pensions (7.3),  "les retallades" (7.1), “no sap” (6.0), la pujada de l’IVA (4.2) els problemes d'índole social (4.0), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (3.8), altres respostes (3.6), les preocupacions i situacions personals (3.4), els problemes relacionats amb la joventut (2.0), l’habitatge (1.7), la crisi de valors (1.6), “no contesta” (1.5), els governs i els partits (1.2), la inseguretat ciutadana (1.1), els bancs (1.1), i l’administració de justícia (0.9).  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el vint-i-setè lloc  (0.2, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (39.2), els problemes d'índole econòmica (15.8), "no sap" (6.0), les pensions (4.7), els polítics en general, els partits i la política (4.0), la sanitat (3.3), la corrupció i el frau (3.1), les retallades (3.1),  l’educació (3.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.1), altres respostes (1.7), "no contesta”  (1.5), les preocupacions i situacions personals (1.4), els problemes d'índole social (1.3), l'IVA (1.1), la crisi de valors (0.7), el govern i els partits (0.6), els problemes relacionats amb la joventut (0.5), l’Administració de Justícia (0.4), els bancs (0.3), la inseguretat ciutadana (0.3), l’habitatge (0.3), les hipoteques (0.2), i els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca (0.2), l’Estatut de Catalunya (0.2) i els desnonaments (0.2).        

Cal destacar com a important que el baròmetre de novembre pren com a punt de referència, per a les següents preguntes, la puntuació del primer problema (i no la suma de les tres respostes com en les enquestes anteriors) Dit això, hi ha la mateixa preocupació per laimmigració entre els homes en relació amb les dones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (0.6). Són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades amb caràcter general (1.2), i les que tenen la mateixa edat quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.5).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 1.1 de les persones amb estudis d’educació secundària (primera etapa),  sent els qui tenen estudis d’educació secundaria (segona etapa) els qui es senten més preocupats personalment (0.6). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats són el personal administratiu, comercial i de serveis els qui manifesten més preocupació general per la immigració (2.1), sent el mateix grup els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.1).

Per status socioeconòmic, són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) i els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (1.1), sent les noves classes mitges (assalariats no manuals) les qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.6).

4. Sobre les dades aportades pel baròmetre de juny sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opciópolítica electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Els qui consideren la immigració com el principal problema a Espanya són els que van votar “altres forces polítiques” (es adir, ni PP, PSOE, IC/ICV, UPyD, i CiU), i són les persones del mateix col·lectiu els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (0.6).  

No hay comentarios: