lunes, 11 de febrero de 2013

El baròmetre de gener del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de gener constata un increment de la preocupació dels ciutadans per l’atur i  una lleugera disminució per la situació econòmica, i també que la immigració redueix la seva importància com a problema per a Espanya i que ho és encara molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 4 i 14 de gener.  


La immigració es considera el quinzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (2.5, 0.1 punts menys que el mes de desembre), per darrere de l'atur (81.1, 4.0 punts més que el mes de desembre), els problemes d'índole econòmica (38.9, 0.6 punts menys que en el baròmetre anterior), dels “polítics en general, els partits i la política” (30.3, 0.5 punts més que en el baròmetre de desembre), de la sanitat (12.1, 0.8 punts menys  que el mes anterior), de la corrupció i el frau (17.7, 0.5 punts més que el mes de desembre), d'altres respostes (6.5), de l’educació (5.8), dels bancs (5.8), les retallades (5.4), els problemes d’indole social (5.2), dels desnonaments (3.5),  el govern i partits polítics concrets (3.1), l’habitatge (3.1), i la inseguretat ciutadana (2.9).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el tretzè lloc (0.4, 0.4 punts menys que en el baròmetre del mes de desembre), per darrere de l'atur (58.8, 2.0 punts més que en el baròmetre anterior), els problemes d'índole econòmica (13.1), dels "polítics en general, els partits i la política” (11.1), de "la corrupció i el frau" (6.6),  d’altres respostes (1.4), de la sanitat (1.4), del Govern i els partits concrets (1.3),  de les retallades (0.8), dels problemes d’índole social (0.6), dels bancs (0.5), i de les pensions (0.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el vint-i-dosèlloc (1.1, 0.2 punts més que en el baròmetre de desembre), per darrere de l'atur (48.4 ), els problemes d'índole econòmica (36.0), la sanitat (12.4), “els politics en general, els partits i la política” (9.2), "les retallades" (8.7), l’educació (6.9), les pensions (6.9), “no contesta” (5.6), la pujada de l’IVA (5.6), " no sap "(5.3), la corrupció i el frau (4.6), les preocupacions i situacions personals (4.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (4.3), altres respostes (3.8), els problemes d'índole social (3.5), l’habitatge (3.2), els problemes relacionats amb la joventut (2.0), els bancs (1.9), la inseguretat ciutadana (1.2), les infraestructures (1.1), i l’Administració de Justícia.  

Finalment, quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l'enquestat, la immigració es situa en el dinovè lloc (0.5, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior), per darrere de l'atur (38.1), els problemes d'índole econòmica (18.4), "no contesta”  (5.6), "no sap" (5.3), les pensions (4.5), la sanitat (4.12), els polítics en general, els partits i la política (3.5), les retallades (3.5), l’educació (2.0), les preocupacions i situacions personals (2.2), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació (2.2), l'augment de l'IVA (1.7), la corrupció i el frau (1.6),altres respostes (1.4), els problemes d'índole social (1.1), els problemes relacionats amb la joventut (0.8), l’habitatge (0.6), i l’Administració de Justícia (0.5).

2. Hi ha més preocupació per la immigració entre els homes en relació amb lesdones quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya (3.0 i 2.1). Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (3.8), i les de 35 a 44 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 3.2 de les persones amb estudis de primària, així com també els qui es senten més preocupats personalment (0.8). Segons la condiciósocioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris (sense assalariats, no agraris)  els qui manifesten més preocupació general per la immigració (4.6), i també els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.1).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (4.4), i també el mateix grup i les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) els qui creuen que és el problema que els afecta més directament (0.7).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral,es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 2.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 10.0 per als votants de CiU, sent els mateixos votants els qui creuen que és el problema que els hi afecta més directament (2.0).  


  

No hay comentarios: